Autologe stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie waarbij u uw eigen donor bent. Bij dit soort transplantatie is er geen gevaar voor afstoting.

Andere benaming: Stamceltransplantatie met eigen stamcellen - Autologe HSCT

Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 80.

Specialisten


Voordeel

Eigen beenmergcellen zijn altijd compatibel en worden dus niet afgestoten.

Voorwaarden

 • Leeftijdsgrens: 70 jaar.
 • Ziekte moet al behoorlijk onder controle zijn na een eerste behandeling.
 • Stamcellen moeten vooraf worden gemobiliseerd of tijdelijk gestimuleerd om ze gemakkelijk uit het bloed af te nemen.

Verloop

 • Enkele dagen voor de transplantatie krijgt u chemotherapie of bestraling om de achtergebleven kankercellen te vernietigen. Het eigen beenmerg wordt daarbij ook vernietigd met lage bloedwaardes tot gevolg. Hierdoor bent u erg kwetsbaar voor infecties.
 • Na de laatste chemo-sessie hebt u een rustdag.
 • Na de rustdag worden uw stamcellen toegediend via een infuus.
  • Duur: ongeveer een half uur.
 • Ongeveer 3 tot 4 weken later kunt u weer naar huis.
  • Afhankelijk van uw bloedwaarden en uw vatbaarheid voor infecties.

Meer informatie

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 68 80.