Angelman syndroom

Neurogenetische aandoening gekenmerkt door ernstige verstandelijke beperking, epilepsie, taalachterstand en specifieke gelaatskenmerken.

Symptomen

 • Ernstige verstandelijke beperking, microcefalie
 • Epilepsie (specifieke afwijkingen op EEG)
 • Ataxie
 • Afwezigheid van taal
 • Lachbuien
 • Hyperactief
 • Slaapproblemen
 • Scoliose op oudere leeftijd
 • Obesitas bij volwassenen

Verschillende genetische oorzaken

Verschillende onderliggende genetische mechanismen zijn mogelijk.

 • Deletie 15q11.2-q13 (60-75%)
 • Uniparentele disomie van het vaderlijk chromosoom 15 (2-5%)
 • Imprinting defect (2-5%)
 • Mutatie in UBE3Agen (10%)

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Cytogenetisch onderzoek
 • DNA-onderzoek

Specialisten

Laatste aanpassing: 17 juli 2023