Pijnbehandeling na een operatie

Pijn na een operatie is meestal beperkt in duur en zal na een aantal dagen verdwijnen. In een aantal gevallen kan pijn na een operatie aanleiding geven tot chronische of blijvende pijnklachten. Lees waar u zich aan mag verwachten op vlak van pijn en pijnstilling.

Hoeveel pijn zal u hebben en hoe lang?

De duur en mate van pijn onmiddellijk na een operatie varieert van patiënt tot patiënt en van operatie tot operatie.

Waarom moet pijn na een operatie goed behandeld worden?

Pijn na een operatie is meestal beperkt in duur en zal na een aantal dagen verdwijnen. In een aantal gevallen kan pijn na een operatie aanleiding geven tot chronische of blijvende pijnklachten.

Pijn moet goed behandeld worden omdat het aanleiding kan geven tot een aantal negatieve effecten op hart, longen, afweersysteem, enzovoort. Bovendien geeft het ook aanleiding tot angst en slaapstoornissen.

Welke pijnbehandeling zult u krijgen na een algemene anesthesie?

In feite begint de pijnbestrijding reeds tijdens uw operatie en deze wordt gewoon verdergezet in de ontwaakzaal (PAZA) of intensieve zorgenafdeling.

Er zijn vele soorten pijnstillers en diverse manieren om pijn te verlichten. De keuze van de anesthesist hangt af van de te verwachten ernst van uw pijn, de anesthesie die bij u werd toegepast en eventuele afspraken die vooraf met u werden gemaakt.

Hoe wordt de medicatie toegediend?

Tabletten, pillen of vloeistoffen om in te nemen:

Deze worden gebruikt voor alle vormen van pijn. Het duurt meestal 30 minuten tot 1 uur alvorens ze beginnen te werken. Uiteraard moet u voor het innemen van deze medicatie kunnen eten en drinken en mag u niet misselijk zijn.

Injecties

  • Via het infuus: Onmiddellijk na een operatie worden de verschillende medicamenten vaak via het infuus ingespoten. Deze producten hebben ook meestal een onmiddellijk effect, zodat de pijn sneller behandeld wordt.

  • Injectie in de spier: Medicamenten kunnen ook ingespoten worden in de spier. Deze producten komen traag en geleidelijk in het bloed terecht, zodat ze uw pijn kunnen verlichten gedurende een langere tijd. Meestal 4 tot 6 uur.

Patiënt-gecontroleerde analgesie (PCA)

  • De pijnmedicatie wordt in dit geval door u zelf toegediend, wanneer u pijn voelt. Niet bij elke type ingreep kan u voor een pijnpomp kiezen. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt zal uw anesthesist met u dit bespreken

  • Ofwel worden de pijnstillers in de bloedbaan ingespoten met dit toestel, ofwel wordt een lokaal verdovingsmiddel ingespoten in de nabijheid van zenuwen (na een ruggenprik of een prik nabij zenuwen in de hals, oksel, lies, voet, bil of kniekuil)

Lees meer over pijnstilling met pijnpomp.

Suppo's

Deze producten worden via de anus ingebracht. Het medicament wordt snel opgenomen in het bloed en zijn ideaal wanneer u nog niet kan eten of drinken.

Welke medicatie wordt er gebruikt?

Morfine-achtige producten

Dit is morfine of één van zijn afgeleiden (contramal, codeïne, dipidolor, fentanyl, sufentanil, enzovoort) Deze producten kunnen toegediend worden via tabletten, injecties in de spier of infuus, PCA, enzovoort. Sommige patiënten kunnen door deze producten misselijk, duizelig worden of obstipatie krijgen. Bij hoge dosissen kunnen ze de ademhaling en de bloeddruk beïnvloeden. De verpleegkundigen zijn getraind om deze problemen op te lossen.

Lokale anesthestica

Dit zijn producten die toegediend worden in de nabijheid van zenuwen (na een ruggenprik of een verdoving van de zenuwen). Deze producten worden meestal toegediend via een PCA-systeem.

Andere pijnstillers

Medicatie zoals brufen, indocid, feldene, dafalgan kunnen tijdens de operatie toegediend worden via het infuus en later via suppo's of tabletten. Ze moeten voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met astma, nierziekten en maaglast of maagzweren.

Brochure over pijn na operatie

PDF
Lees de volledige brochure.
PDF - 393.58 Kb
Laatste aanpassing: 9 juni 2022