Cardiovasculaire medicatie

Al Tmimi Layth Dr.

Lokale anesthetica

Coppens Steve Dr

 • Convulsions in 2 patients after bilateral ultrasound-guided transversus abdominis plane blocks for cesarean analgesia (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 36 "Local anesthetics" uit "Miller's anesthesia eighth edition" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)

Presentatie - Lokale anesthetica

Anesthesie voor orthopedie en traumatologie

Coppens Steve Dr.

 • Chapter 79 "Anesthesia for orthopedic surgery" & chapter 81 "Anesthesia for trauma" uit "Miller's anesthesia eighth edition" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 62 "Perioperative nerve injury unrelated to nerve blockade" uit "Hadzic's textbook of regional anesthesia and acute pain management" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)

Presentatie - Anesthesie voor orthopedie en traumatologie

Anesthesie buiten het Oka

De Buck Frederik Dr

Presentatie - Anesthesie buiten het Oka

Arteriële en veneuze access: indicaties-techniek-complicaties

De Coster Johan Dr.

Neuroanesthesie

De Sloovere Veerle Dr.

 • Anaesthesia for Spinal Surgery (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Bao FP, Zhang HG, Zhu SM (2017) Anesthetic considerations for patients with acute cervical spinal cord injury. Neural Regen Res 12(3):499-504 (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 30 "Central nervous system disease" uit "Basics of Anesthesia, 7th edition" Manuel C. Pardo Jr. & Ronald D. Miller

Presentatie: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd

Pediatrische anesthesie

Devroe Sarah Dr.

Presentatie - Pediatrische anesthesie

Preventie en behandeling van (acute) complicaties

Dewinter Geertrui Dr.

Bespreken van rest curarisatie, postoperatieve bloeding, desaturatie, PONV, pijn, …

Presentatie - Preventie en behandeling van (acute) complicaties

Centrale blocks

Dreelinck Rebekka Dr.

Hoe plaatst men deze neuraxiale techniek, welke anatomie moet men kennen en welke producten gebruikt men hier gewoonlijk. De complicaties worden kort besproken met hun therapie.

Presentatie - Centrale blocks

Perifere blocks

Dreelinck Rebekka Dr.

De bedoeling is dat men een notie krijgt van de mogelijke toepassingen van deze blocks. Daarnaast zal er kort ingegaan worden op hoe we dit in de praktijk plaatsen en wat men moet doen als deze patiënt daarna bij u op tafel ligt.

Presentatie - Perifere blocks

Anesthesie en cardiovasculaire belaste patiënt

Hoogma Danny Dr.

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment andmanagement

Neuromusculaire blokkers

Lauweryns Julie Dr.

Presentatie - Neuromusculaire blokkers

Inhalatieanesthetica

Lauweryns Julie Dr.

Presentatie - Inhalatieanesthetica

Chronische pijn: farmacotherapie & pijnbestrijding

Morlion Bart Prof. Dr.

 • Artikel "postoperative pain management and opioids: transition from acute to chronic pain after surgery" uit Lancet: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Handouts chronische pijn

Luchtwegmanagement en longfysiologie

Neyrinck Arne Prof. Dr.

Algemene principes-farmacologie-farmacokinetiek

Poortmans Gert Dr.

Presentatie - Algemene principes-farmacologie-farmacokinetiek

Fysiologie en pathofysiologie van het CV systeem

Poortmans Gert Dr.

Presentatie - Fysiologie en pathofysiologie van het CV systeem

Zuurstoftransport

Rex Steffen Prof. Dr.

 • Oxygen transport 1. Basic principles: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Oxygen transport 2. Tissue hypoxia: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Presentatie - Zuurstoftransport

Opioïden

Van Beersel Dieter Dr.

Presentatie - Opioïden

Anesthesie voor oftalmologie

Vandemaele Ellen Dr.

Presentatie - Anesthesie voor oftalmologie

Hypnotica

Van den Eynde Raf Dr.

Presentatie - Hypnotica

Preoperatieve screening en medicatie

Vandermeulen Erik Prof. Dr.

Anticoagulantia en regionale anesthesie

Vandermeulen Erik Prof. Dr.

Obstetrische anesthesie

Van de Velde Marc Prof. Dr.

 • Chapters 2, 14, 15, 16, 17, 20 en 27 uit "Oxford Textbook of Obstetric Anaesthesia": worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Chapters 5, 7 en 8 uit "Anesthesie en de normale zwangerschap": worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Ingesproken presentaties (10) over labour analgesia, algemene anesthesie voor sectio, obstetric hemorrhage, ...: worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd

Presentatie - Obstetrische anesthesie

Positionering en temperatuur management

Vandommele Johan Dr.

Intra-operatieve monitoring

Vandommele Johan Dr.

Tekst - Intra-operatieve monitoring

Anesthesie voor ECT en CRM

Van Gerven Elke Dr.

Vochtbeleid: kristalloïden, colloïden, transfusie of hemodilutie

Veeckman Luc Dr.

Zu-Ba stoornissen

Verhaegen Marleen Dr

Laatste aanpassing: 30 augustus 2023