Cardiovasculaire medicatie

Al Tmimi Layth Dr.

Lokale anesthetica

Coppens Steve Dr

 • Convulsions in 2 patients after bilateral ultrasound-guided transversus abdominis plane blocks for cesarean analgesia (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 36 "Local anesthetics" uit "Miller's anesthesia eighth edition" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)

Presentatie - Lokale anesthetica

Anesthesie voor orthopedie en traumatologie

Coppens Steve Dr.

 • Chapter 79 "Anesthesia for orthopedic surgery" & chapter 81 "Anesthesia for trauma" uit "Miller's anesthesia eighth edition" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 62 "Perioperative nerve injury unrelated to nerve blockade" uit "Hadzic's textbook of regional anesthesia and acute pain management" (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)

Presentatie - Anesthesie voor orthopedie en traumatologie

Sedatie

De Buck Frederik Dr

Presentatie - Sedatie

Arteriële en veneuze access: indicaties-techniek-complicaties

De Coster Johan Dr.

Neuroanesthesie

De Sloovere Veerle Dr.

 • Anaesthesia for Spinal Surgery (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Bao FP, Zhang HG, Zhu SM (2017) Anesthetic considerations for patients with acute cervical spinal cord injury. Neural Regen Res 12(3):499-504 (wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd)
 • Chapter 30 "Central nervous system disease" uit "Basics of Anesthesia, 7th edition" Manuel C. Pardo Jr. & Ronald D. Miller

Presentatie: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd

Pediatrische anesthesie

Devroe Sarah Dr.

Presentatie - Pediatrische anesthesie

Preventie en behandeling van (acute) complicaties

Dewinter Geertrui Dr.

Bespreken van rest curarisatie, postoperatieve bloeding, desaturatie, PONV, pijn, …

Presentatie - Preventie en behandeling van (acute) complicaties

Centrale blocks

Van Loon Philippe Dr.

Presentatie - Centrale blocks

Perifere blocks

Van Loon Philippe Dr.

Presentatie - perifere blocks

Anesthesie en cardiovasculaire belaste patiënt

Hoogma Danny Dr.

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

Neuromusculaire blokkers

Lauweryns Julie Dr.

Presentatie - Neuromusculaire blokkers

Inhalatieanesthetica

Lauweryns Julie Dr.

Presentatie - Inhalatieanesthetica

Chronische pijn: farmacotherapie & pijnbestrijding

Morlion Bart Prof. Dr.

 • Artikel "postoperative pain management and opioids: transition from acute to chronic pain after surgery" uit Lancet: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Handouts chronische pijn

Luchtwegmanagement en longfysiologie

Neyrinck Arne Prof. Dr.

Algemene principes-farmacologie-farmacokinetiek

Van Thielen Mira Dr.

Presentatie - Algemene principes-farmacologie-farmacokinetiek

Fysiologie en pathofysiologie van het CV systeem

Eerdekens Gert-Jan Dr.

Presentatie - Fysiologie en pathofysiologie van het CV systeem

Zuurstoftransport

Rex Steffen Prof. Dr.

 • Oxygen transport 1. Basic principles: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Oxygen transport 2. Tissue hypoxia: wordt via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Presentatie - Zuurstoftransport

Opioïden

Van Beersel Dieter Dr.

Presentatie - Opioïden

Anesthesie voor oftalmologie

Vandemaele Ellen Dr.

Presentatie - Anesthesie voor oftalmologie

Hypnotica

Van den Eynde Raf Dr.

Presentatie - Hypnotica

Preoperatieve screening en medicatie

Vandermeulen Erik Prof. Dr.

Anticoagulantia en regionale anesthesie

Vandermeulen Erik Prof. Dr.

Obstetrische anesthesie

Van de Velde Marc Prof. Dr.

 • Chapters 2, 14, 15, 16, 17, 20 en 27 uit "Oxford Textbook of Obstetric Anaesthesia": worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Chapters 5, 7 en 8 uit "Anesthesie en de normale zwangerschap": worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd
 • Ingesproken presentaties (10) over labour analgesia, algemene anesthesie voor sectio, obstetric hemorrhage, ...: worden via aparte mail naar jullie doorgestuurd

Presentatie - Obstetrische anesthesie

Intra-operatieve monitoring

Brullot Liesbeth Dr.

Presentatie - Intra-operatieve monitoring

Anesthesie voor ECT en CRM

Van Gerven Elke Dr.

Vochtbeleid: kristalloïden, colloïden, transfusie of hemodilutie

Veeckman Luc Dr.

Zu-Ba stoornissen

Verhaegen Marleen Dr

Laatste aanpassing: 30 januari 2024