Wijziging stageplan ASO's anesthesiologie

Wijziging stageplan assistenten

  • Formulier om het stageplan van een arts-specialist in te dienen of te wijzigen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-om-het-stageplan-van-een-arts-specialist-in-te-dienen-of-te-wijzigen
  • Een wijziging moet ingediend worden vooraleer de wijziging ingaat!
  • Een wijziging moet steeds de gehele opleiding (klassiek is dat 60 maanden) omvatten. Bij de academiejaren waarvan je nog niet weet waar je gepland zal worden mag je "anesthesie UZ Leuven" noteren.
  • Periodes Intensieve Geneeskunde en Urgentiegeneeskunde moeten als een aparte lijn op het stageplan vermeld en ondertekend worden door het desbetreffende diensthoofd/verantwoordelijke.
  • Langdurige afwezigheid (vb wegens ziekte of moederschapsrust) moet eveneens via een aparte lijn op het stageplan vermeld en ondertekend worden.
  • De stageplaatsen uit het verleden dienen niet opnieuw getekend te worden, enkel de huidige en toekomstige stageplaatsen. Prof. Van de Velde moet als coördinerend stagemeester elk stageplan ondertekenen.
  • Na ondertekening door Prof. Van de Velde bezorgt het secr anesthesie van Leuven het stageplan aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.
Laatste aanpassing: 23 juli 2021