Wijziging stageplan ASO's anesthesiologie

Wijziging stageplan assistenten

  • Formulier om het stageplan van een arts-specialist in te dienen of te wijzigen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-om-het-stageplan-van-een-arts-specialist-in-te-dienen-of-te-wijzigen
  • Een wijziging moet ingediend worden vooraleer de wijziging ingaat!
  • Een wijziging moet steeds de gehele opleiding (klassiek is dat 60 maanden) omvatten. Bij de academiejaren waarvan je nog niet weet waar je gepland zal worden mag je "anesthesie UZ Leuven" noteren.
  • Periodes Intensieve Geneeskunde en Urgentiegeneeskunde moeten als een aparte lijn op het stageplan vermeld en ondertekend worden door het desbetreffende diensthoofd/verantwoordelijke.
  • Langdurige afwezigheid (vb wegens ziekte of moederschapsrust) moet eveneens via een aparte lijn op het stageplan vermeld en ondertekend worden.
  • De stageplaatsen uit het verleden dienen niet opnieuw getekend te worden, enkel de huidige en toekomstige stageplaatsen. Prof. Van de Velde moet als coördinerend stagemeester elk stageplan ondertekenen.
  • Dien je stageplan volledig getekend (door jezelf en eventueel perifere stagemeesters) in bij het secretariaat anesthesie in Leuven (op papier of digitaal). Het secretariaat anesthesie kijkt dit na en zorgt voor de handtekening van de coördinerend stagemeester en eventueel van de stagemeesters van ITE en URG in UZ Leuven. Indien volledig in orde, bezorgt het secretariaat de definitieve digitale versie van het stageplan aan de ASO. De ASO dient het stageplan in via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid: http://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket.
Laatste aanpassing: 9 juni 2022