Bevraging anesthesie

De anesthesisten willen in de nabije toekomst hun consultatie digitaliseren. Zo willen we patiënten die een narcose zullen ondergaan in de toekomst een elektronische preoperatieve vragenlijst opsturen. 

Deze vragenlijst kan op eigen tempo ingevuld worden. We hopen hierdoor betere informatie over uw gezondheidstoestand te verkrijgen.

Om na te gaan wat de haalbaarheid en de graad van aanvaarding is van deze digitalisatie willen we bij een staal van 1.000 patiënten op een anonieme wijze (uw naam wordt nergens opgeslagen) nagaan wat hun ervaring is met internet en over hun bereidwilligheid/mogelijkheid tot digitale consultatie.

Uw deelname aan deze vragenlijst is niet verplicht en het al dan niet deelnemen heeft geen invloed op uw verdere behandeling in de UZ Leuven.

Wenst u deel te nemen?
Waarom wilt u niet deelnemen?
Enkele algemene vragen
Bent u patiënt, ouder of begeleider van een patiënt?
Wat is uw geslacht?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw hoogste behaalde diploma?
Hebt u toegang tot internet?
Vragen rond internet en digitale kennis
Met welk toestel gebruikt u internet?
Waarvoor gebruikt u internet?
Gebruikt u itsme® of een ander digitaal ID?
Hebt u een elektronische hartslagmeter?
Meet u thuis uw eigen bloeddruk of kent u iemand die thuis een bloeddrukmeter heeft?
Vragenlijst
Indien u (of diegene die u begeleid of uw kind) een anesthesie moet ondergaan, bent u dan bereid om een elektronische vragenlijst over de medische toestand in te vullen?
Indien we na het verwerken van deze vragenlijst nog bijkomende vragen hebben, kunnen we u dan telefonisch contacteren?
Indien we na het verwerken van deze vragenlijst bijkomende vragen hebben, kunnen we u dan via videoconsultatie contacteren? Dit is een raadpleging op afstand met een zorgverlener via de computer of smartphone.
Bent u bereid om u te informeren over anesthesie op een website?
Zou u uw toestemming voor narcose geven op een elektronische (digitale) manier?
Wanneer u een preoperatieve vragenlijst niet zelf kunt invullen, is er dan iemand van uw familie of nauwe vrienden die u hierbij kan helpen?
Zou u het nuttig vinden om via sms of via mynexuzhealth een bericht te krijgen met aandachtspunten voor uw geplande opname, ingreep of anesthesie? Vb. een herinnering dat u vanaf dat moment niet meer mag eten of drinken of dat u moet stoppen met de inname van een bepaald geneesmiddel?
Laatste aanpassing: 13 juli 2022