Bevraging anesthesie

De anesthesisten willen in de nabije toekomst de raadpleging digitaliseren. Om hen hierbij te helpen willen we u anoniem (uw naam wordt nergens opgeslagen) bevragen over uw ervaring met internet en over uw bereidwilligheid of mogelijkheid tot digitale consultatie. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Wenst u deel te nemen?
Waarom wilt u niet deelnemen?
Enkele algemene vragen
Bent u patiënt, ouder of begeleider van een patiënt?
Wat is uw geslacht?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw hoogste behaalde diploma?
Hebt u toegang tot internet?
Vragen rond internet en digitale kennis
Met welk toestel gebruikt u internet?
Waarvoor gebruikt u internet?
Gebruikt u itsme® of een ander digitaal ID?
Hebt u een elektronische hartslagmeter?
Meet u thuis uw eigen bloeddruk of kent u iemand die thuis een bloeddrukmeter heeft?
Vragenlijst
Indien u (of diegene die u begeleid of uw kind) een anesthesie moet ondergaan, bent u dan bereid om een elektronische vragenlijst over de medische toestand in te vullen?
Indien we na het verwerken van deze vragenlijst nog bijkomende vragen hebben, kunnen we u dan telefonisch contacteren?
Indien we na het verwerken van deze vragenlijst bijkomende vragen hebben, kunnen we u dan via videoconsultatie contacteren? Dit is een raadpleging op afstand met een zorgverlener via de computer of smartphone.
Bent u bereid om u te informeren over anesthesie op een website?
Zou u uw toestemming voor narcose geven op een elektronische (digitale) manier?
Wanneer u een preoperatieve vragenlijst niet zelf kunt invullen, is er dan iemand van uw familie of nauwe vrienden die u hierbij kan helpen?
Zou u het nuttig vinden om via sms of via mynexuzhealth een bericht te krijgen met aandachtspunten voor uw geplande opname, ingreep of anesthesie? Vb. een herinnering dat u vanaf dat moment niet meer mag eten of drinken of dat u moet stoppen met de inname van een bepaald geneesmiddel?
Laatste aanpassing: 6 april 2022