Algemene anesthesie (AA) of narcose

Algemene anesthesie of narcose maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Hiervoor worden geneesmiddelen die op de hersenen inwerken gebruikt.

Toediening

Ingespoten via ader

  • Via een infuus spuit de anesthesist een slaapmiddel (intraveneus anestheticum) in.
  • Ondertussen ademt u enkele keren diep in en uit boven een masker met zuivere zuurstof.
  • U verliest nu zeer snel uw bewustzijn.

Inademen via masker

In een aantal gevallen brengt men u onder narcose door u het slaapmiddel doorheen dat masker te laten inademen; in dit geval spreekt men van een inhalatieanesthesie.

Anesthesie via inademen van een slaapmiddel wordt veel gebruikt om kinderen onder narcose te brengen.

Kunstmatige slaap

De toegediende geneesmiddelen brengen u in een kunstmatige slaap die sterk verschilt van een natuurlijke slaap.

Tijdens de operatie zorgt de anesthesist ervoor dat u voortdurend bewaakt wordt: de diepte van de slaap, ademhaling, hartslag, lichaamstemperatuur, bloedverlies enzovoort worden continu in de gaten gehouden en wanneer nodig bijgestuurd. Hiervoor beschikt de anesthesist over allerlei controleapparatuur. In sommige gevallen zal hij ook een beademingstoestel gebruiken, een buis in de luchtwegen inbrengen of een masker gebruiken om het bloed van voldoende zuurstof te voorzien. Ook zal hij de spierontspanning, de bloedstolling en andere lichaamsfuncties onder controle houden. 

Op het einde van de ingreep zal de anesthesist u wakker maken door de toediening van de anesthesiemedicatie te stoppen of te neutraliseren.

Afdeling voor postanesthesiezorgen (PAZA)

Na de operatie wordt u naar de afdeling voor postanesthesiezorgen (PAZA) gebracht, waar u onder controle van een anesthesist en een team van gespecialiseerde verpleegkundigen blijft tot de verdoving helemaal is uitgewerkt. De anesthesist houdt zich ook bezig met de pijnbestrijding na de ingreep.

Een lang verblijf in de PAZA betekent niet dat er complicaties zijn. Pas wanneer de anesthesist oordeelt dat uw toestand gestabiliseerd is, wordt u naar uw kamer teruggebracht.

Laatste aanpassing: 24 mei 2022