Symptomen

  • Keelpijn, vooral bij het slikken
  • Koorts
  • Witte stippen op de amandelen

Over amandelen

De amandelen zijn twee klieren in de keel. Ze weren virussen en bacteriën af die via de keel het lichaam binnendringen, maar ze kunnen ook zelf geïnfecteerd raken.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

  • Pijnstilling en indien nodig antibiotica
  • Operatie waarbij de amandelen in de keel, na herhaaldelijke infecties, onder algemene verdoving worden verwijderd. Amandelen laten trekken bij kinderen gebeurt in dagopname, bij volwassenen in kort verblijf.

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

  • Staaltje van keel om bacteriën op te sporen

Meer informatie

Brochures and films