Amandelen verwijderen

Operatie waarbij de amandelen in de keel, na herhaaldelijke infecties, onder algemene verdoving worden verwijderd. Amandelen laten trekken bij kinderen gebeurt in dagopname, bij volwassenen in kort verblijf.

Andere benaming: Tonsillectomie

Maak afspraak


Nazorg

  • Veel drinken, geen prikkelende dranken
  • Adequate pijnstilling
  • Koele omgeving
  • Eerste week rustig houden
  • Zachte en lauwe voeding, veel ijsjes
  • Bij nabloeding altijd uw arts contacteren

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films

Links


Maak afspraak