Nazorg

  • Veel drinken, geen prikkelende dranken
  • Adequate pijnstilling
  • Koele omgeving
  • Eerste week rustig houden
  • Zachte en lauwe voeding, veel ijsjes
  • Bij nabloeding altijd uw arts contacteren