Nierdonatie: levende donatie van een nier

Tijdens uw leven 1 van uw 2 nieren afstaan voor transplantatie. Leven met één nier is perfect mogelijk. Uw levensverwachting verandert niet en uw overblijvende nier neemt de functie van beide nieren zelfs gedeeltelijk over.

Leven met 1 nier

Leven met 1 nier is perfect mogelijk op voorwaarde dat u gezond bent, uw nierfunctie goed is en u gezond blijft leven nà de nierdonatie.

 • Uw eigen levensverwachting verandert niet.
 • Uw overblijvende nier neemt de functie van beide nieren gedeeltelijk over.

Nierdonor worden

Elke nierdonor is uniek. Tijdens het screeningproces komen alle punten uitgebreid aan bod.

Voordelen levende nierdonatie

Levende nierdonatie biedt heel wat voordelen voor de ontvanger van de nier.

 • Verminderde wachttijd: de wachttijd voor een nier van een overleden donor bedraagt 2 tot 4 jaar.
 • Ingreep kan worden gepland, waardoor de ontvanger beter kan worden voorbereid.
  • Transplantatie kan tijdens optimale medische toestand.
  • Medicatie tegen afstoting kan al vroeger worden opgestart.
 • Orgaan moet maar héél kort bewaard worden voor de transplantatie. Dit vermindert het risico op complicaties.
 • Betere resultaten op korte en lange termijn.
  • Snellere hervatting van de nierfunctie
  • Minder afstotingen
  • Ontvanger moet minder medicatie nemen tegen afstoting.

Risico’s bij nierdonatie

Zoals bij elke heelkundige ingreep is er ook bij levende donatie een risico op postoperatieve verwikkelingen (infecties, bloedklonters, bloedingen, pijn thv litteken, littekenbreuk).

Het risico op overlijden en ernstige complicaties bij nierdonatie is bijzonder laag.

Wie kan een nier afstaan?

Levende nierdonatie gebeurt meestal tussen familieleden.

Ook zonder verwantschap is levende nierdonatie mogelijk, als er sprake is van een "duurzame relatie" tussen de donor en de ontvanger (vb. levensgezel, stiefbroer of -zus, ...).

Voorwaarden

Vereisten om een nier te doneren:

 • Bloedgroep van donor en ontvanger moet overeenkomen.
  • De bloedgroep moet hetzelfde of compatibel zijn.
  • Resusfactor speelt geen rol.
  • In uitzonderlijke gevallen is niet-compatibele donatie of 'kruisdonatie' een optie.
 • Goede gezondheid en perfecte nierfunctie van de donor: gezondheid en levenskwaliteit van de donor zijn prioritair. Is er een gezondheidsrisico voor de kandidaatdonor, dan gaat de donatie niet door.
 • Vrijwillige keuze om te doneren zonder enige druk.

Toestemming

U tekent een schriftelijke toestemming tot wegname van een nier in het bijzijn van een meerderjarige getuige. Bent u getrouwd, dan geeft uw partner ook zijn of haar toestemming.

Wie jonger is dan 21 jaar, heeft toestemming nodig van de ouders of wettelijke voogd.

Donorscreening

De transplantatiecoördinator begeleidt u doorheen de hele screeningsprocedure. Hij is de contactpersoon voor alle betrokkenen (donor en ontvanger) en coördineert alle onderzoeken en consultaties.

U kunt uw kandidatuur intrekken op eender welk moment tijdens de screening.

Onderzoeken

 • Bloedgroepbepaling
 • Onderzoeken die peilen naar uw algemene gezondheidstoestand (RX thorax, ECG, echografie, ...) 

Consultaties

Tijdens de screening gaat u op consultatie bij:

 • Algemeen internist
 • Psychiater, eventueel samen met andere betrokkenen
 • Abdominale transplantatiechirurg
 • Anesthesist

Ziekenhuisopname en werkonbekwaamheid

 • Na het afstaan van een nier blijft u ongeveer 1 week in het ziekenhuis.
 • Revalidatie en herstel kunnen tot 3 maanden in beslag nemen.

U hebt na de ingreep recht op 3 maanden ziekteverlof.

Controles

Na uw ontslag uit het ziekenhuis komt u regelmatig op consultatie om uw herstel en gezondheidstoestand te evalueren.

Na uw herstel is er een jaarlijkse controle van uw gezondheid.

Links

Laatste aanpassing: 24 januari 2020