Over de aankoopdienst

De opdracht van de aankoopdienst is het vastleggen van de prijs, leverings- en betalingsvoorwaarden,… voor de verwerving van goederen en/of diensten betrokken van derde partijen.

De Aankoopdienst werkt binnen het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten, met respect voor de eigen waarden en het beleid van UZ Leuven, waarin we maximaal inzetten op kostenbeheersing, duurzaam aankopen en innovatie ondersteunen. 

Jaarlijks worden er vanuit de UZ Leuven-diensten door een 1000-tal geautoriseerde bestellers meer dan 340000 elektronische bestelaanvragen naar de aankoopdienst doorgestuurd. De aanvragen voor medicatie en steriele producten lopen via de apotheek.

Meer dan 95 procent van de aanvragen, bestemd voor de aankoopdienst, betreft producten die in elektronische catalogi opgenomen zijn. Het merendeel van deze gecatalogeerde aanvraaglijnen gaat rechtstreeks van bij de aanvragende dienst, zonder tussenkomst van de aankoper, elektronisch naar de leveranciers, waarvan Hospital Logistics, onze logistieke service provider, de belangrijkste is. Voor elk van deze producten heeft een strategische aankoper van  UZ Leuven de aankoopvoorwaarden onderhandeld.

De niet-gecatalogeerde aanvragen (5 procent van het totaal) worden altijd volledig door de aankoper behandeld, geautoriseerd en omgezet in een bestelling bij een externe leverancier.

Het totale aankooppakket is opgedeeld in specifieke product portfolio´s die elk behandeld worden door een strategische aankoper en een groep van operationele aankopers. De verantwoordelijkheden hierbij zijn terug te vinden in het organogram van de aankoopdienst.

Laatste aanpassing: 10 juli 2023