Website

Inhoud

UZ Leuven biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan UZ Leuven niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt UZ Leuven verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal UZ Leuven die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. 

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

UZ Leuven kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© UZ Leuven 2018

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van UZ Leuven. UZ Leuven geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van UZ Leuven. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst communicatie.

Aansprakelijkheid

UZ Leuven kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal UZ Leuven deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. UZ Leuven maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in het privacyreglement

Cookiebeleid

Cookies worden gebruikt om uw bezoek aan een website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden. De cookies die UZ Leuven gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties. 

UZ Leuven slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

Lees ons volledige cookiebeleid


Patiëntenrechten

Lees meer uw rechten als patiënt.


Privacy en uw dossier

Lees meer over hoe UZ Leuven omgaat met uw privacy en uw medisch dossier.


Camerabewaking

UZ Leuven tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Onze interne bewakingsdienst (verg. FOD IBZ 18.1098.12) maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht. 

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit op vraag van politie of op eigen initiatief.

Vragen of feedback

Regelgeving

  • Wet van 21 maart tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s
  • Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG)
  • Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Centrale aansprakelijkheid artsen

Alle arts-specialisten die handelen in opdracht van UZ Leuven, zijn verzekerd tegen medische fouten volgens de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van het ziekenhuis (centrale ziekenhuisaansprakelijkheid).


Vragen, suggesties en klachten