Cardiale revalidatie

Een multidisciplinair team van revalidatieartsen (cardiologen), verpleegkundigen, kinesitherapeuten, sociaal werkers, diëtisten en psychologen begeleidt hartpatiënten tijdens hun cardiaal revalidatieprogramma.

Wat is cardiale revalidatie?

Cardiale revalidatie is het geheel aan activiteiten die nodig zijn om een hartpatiënt in een optimale fysieke, mentale en maatschappelijke conditie te brengen. Het doel is dat de patiënt opnieuw in staat is om een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij in te nemen. 

In de praktijk wil dit zeggen dat een multidisciplinair team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, sociaal werkers, diëtisten en psychologen onder toezicht van revalidatieartsen (cardiologen) u deskundig en op maat begeleidt bij uw herstel

Wetenschappelijk onderzoek toont duidelijk aan dat cardiale revalidatie de kans op complicaties vermindert, het herstelproces versnelt en de levenskwaliteit verbetert. 

Wie komt in aanmerking? 

U komt in aanmerking voor het ambulant cardiaal revalidatieprogramma als:

 • u de aanvraag van de de conventie cardiale revalidatie samen met uw behandelende kinesitherapeut in orde hebt gebracht 
  en
 • u bent opgenomen omwille van
  • een hartinfarct
  • een ballondilatatie met of zonder stentimplantatie
  • een hartoperatie voor coronair lijden, kleplijden, hartritmestoornissen, een andere verworven of aangeboren afwijking van het hart of de aorta
  • een harttransplantatie
  • een LVAD-implantatie
  • cardiomyopathie met dysfunctie van de linkerhartkamer 

Verloop

Tijdens uw opname op de afdeling cardiale heelkunde

Meteen na uw hartoperatie wordt uw revalidatie opgestart onder begeleiding van kinesitherapeuten. Zo bent u tegen het moment van uw ontslag in staat om zo goed als al uw dagelijkse activiteiten uit te oefenen. Eenmaal weer thuis, zet u de revalidatie het best onmiddellijk verder. Contacteer daarvoor een zelfstandige kinepraktijk in uw buurt. Zo nodig kan de kinesitherapeut in het begin bij u thuis langskomen.

Tijdens uw opname op de afdeling hart- en vaatziekten

Wanneer u opgenomen bent voor een hartinfarct, een ballondilatatie met of zonder stentimplantatie of hartfalen, wordt uw revalidatie opgestart op vraag van de behandelende arts. Afhankelijk van het verloop van uw opname wordt kinesitherapie in het ziekenhuis of bij u thuis opgestart. 

Cardiaal revalidatieprogramma in een erkend centrum 

Om uw conditie opnieuw op te bouwen en te behouden, is het mogelijk om een ambulant cardiaal revalidatieprogramma te volgen in een erkend revalidatiecentrum. Afhankelijk van uw hartaandoening en uw algemene gezondheidstoestand, kan het startmoment variëren. Overleg steeds met uw kinesitherapeut en cardioloog wanneer u hiermee van start kunt gaan. 

U kunt vrijblijvend een eerste afspraak vastleggen in UZ Leuven. Als u in een ander revalidatiecentrum wilt revalideren, kunt u daarover ook de nodige uitleg krijgen. Tijdens uw opname zal een sociaal werker u hierover informeren. 

Intakegesprek

Vooraleer u in het revalidatieprogramma kan stappen, worden uw gezondheidstoestand (inclusief cardiale risicofactoren) en conditie in kaart gebracht tijdens een eerste kennismaking. Op basis van een maximale inspanningstest, elektrocardiogram en lichamelijk onderzoek wordt een persoonlijk programma voor u opgesteld. 

Multidisciplinaire begeleiding 

De revalidatie wordt meerdere keren per week in groep en onder professionele begeleiding gegeven. Tijdens het cardiaal revalidatieprogramma helpen verschillende zorgverleners u bij het ontwikkelen en behouden van een gezonde levensstijl op fysiek en psychosociaal vlak. 

 • De revalidatiearts (cardioloog) oordeelt over uw medische toestand en stelt in overleg met u en het multidisciplinaire team een persoonlijk revalidatieprogramma op. 
 • De kinesitherapeut begeleidt u tijdens de fysieke trainingen. 
 • De diëtist geeft info over gezonde voeding en helpt u om uw dieet aan te passen waar nodig. 
 • De psycholoog helpt u onder meer met angst en stress en stoppen met roken. 
 • De sociaal werker geeft uitleg en ondersteuning rond thema's zoals autorijden en werkhervatting. 

Afspraken

Wanneer u in aanmerking komt voor cardiale revalidatie, raden we aan om ten laatste 14 dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis contact op te nemen met het secretariaat cardiale revalidatie. Op die manier kunt u vlot in een ambulant revalidatieprogramma stappen. 

Afspraken

Cardiale revalidatie

Na het beëindigen van het revalidatieprogramma kunt u zich vrijblijvend aansluiten bij HARPA vzw, een sportvereniging voor patiënten met hart- en vaatziekten. Het is belangrijk om de positieve effecten van de trainingen te behouden. Deze vereniging kan u daarin ondersteunen. 

Naar de website van HARPA vzw
Laatste aanpassing: 8 april 2024