Cardiale revalidatie

Fysieke trainingen voor patiënten die werden opgenomen voor hartproblemen en o.a. een stentimplantatie ondergingen, een hartinfact doormaakten, leden aan hartfalen of een hartoperatie kregen.

Afspraken

Cardiale revalidatie

Verloop

 • Tijdens eerste raadpleging worden enkele testen doorlopen om uw conditie te bepalen.
  • Lichamelijk onderzoek
  • Inspanningstest
  • Elektrocardiogram (ECG)
 • De resultaten worden meteen besproken.
 • Cardiale risicofactoren worden voor u in kaart gebracht (anamnese) en opgevolgd.
 • Vervolgens volgt u in groep en onder professionele begeleiding fysieke trainingen.

Begeleiding

Cardiale revalidatie wordt multidisciplinair opgevolgd.

 • Begeleiding tijdens fysieke trainingen.
 • Diëtiste geeft advies over uw voeding.
 • Psychologe helpt omgaan met angst en stress en helpt u stoppen met roken.
 • Sociaal assistente geeft uitleg en ondersteuning rond thema's zoals rijden met de auto en werkhervatting.
Laatste aanpassing: 19 januari 2023