Zuurstoftherapie

Extra zuurstof inademen langs de neus of mond. Hierdoor komt er meer zuurstof in het bloed en moeten het hart en de longen minder hard werken.

Afspraken

Algemene interne geneeskunde

Enkel op medisch voorschrift

  • Zuurstof (symbool O2) is een geneesmiddel en wordt altijd door een arts voorgeschreven.
  • Hoewel zuurstof niet verslavend is, kan te weinig of te veel zuurstof wel ernstige gevolgen hebben zoals kortademigheid, sufheid en bewusteloosheid.

Volg dus altijd nauwgezet uw medisch voorschrift. Het aantal liter zuurstof per minuut mag ook alleen verhoogd of verlaagd worden op advies van uw arts.

Soorten zuurstoftherapie

Er zijn verschillende manieren om zuurstof toe te dienen. De keuze is afhankelijk van het aantal uren per dag dat men zuurstof nodig heeft en de mobiliteit van de patiënt.

Gasflessen

Flessen waarin zuurstof in gasvorm is opgeslagen.

Er bestaan ook kleine gasflessen die u in een draagtas of rugzak kunt meedragen.

Concentrator

Elektrisch aparaat op wieltjes dat zuurstof scheidt van stikstof die in de lucht aanwezig is.

Een zuurstofconcentrator is zwaar (20 à 30 kg). Voor verplaatsingen buitenshuis kunt u een draagbaar gasflesje gebruiken.

Vloeibare zuurstof

Zuurstof die in een grote tank wordt opgeslagen in vloeibare vorm bij een temperatuur van -183°.

Er zijn grotere versies voor gebruik in huis, als kleine draagbare versies waarmee u zich kunt verplaatsen.

Toediening van zuurstof

Vanuit het zuurstofapparaat gaat de zuurstof via een leiding naar de gebruiker. De zuurstof kan op verschillende manieren toegediend worden.

Neusbril

De twee uiteinden van de bril worden in de neusgaten geplaatst met de kromming naar beneden. Het steunstukje rust op de huid om de uiteinden in de juiste positie te plaatsen. De lus van de zuurstofbril wordt achter de oren aangebracht en dan onder de kin zacht aangespannen.

Via een neusbril kan maximaal zes liter zuurstof per minuut toegediend worden.

Masker

Het masker wordt over de neus en de mond geplaatst en rond het hoofd bevestigd met een elastiek. Een masker wordt gebruikt bij de toediening van vijf liter zuurstof per minuut of meer.

Het toedienen van zuurstof met een masker kan soms leiden tot irritatie van de ogen.

Neussonde

De neuskatheter is een soepel buisje waarvan het uiteinde via de neus wordt ingebracht tot in de keel. De neuskatheter moet dagelijks vervangen en van neusgat verwisseld worden.

Aandachtspunten bij zuurstoftherapie

Ontvlambaar

Zuurstof op zich is niet explosief. Er is wel brandgevaar als zuurstof in contact komt met een warmtebron, vet, olie, alcohol of vaseline.

Volg daarom altijd nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van zuurstof.

Niet roken

Rook niet als u zuurstoftherapie krijgt. Naast gezondheidsnadelen en het risico op brandwonden, is roken tijdens zuurstoftherapie nadelig voor het effect van de therapie.

Reizen met zuurstof

Auto, bus of trein

Gasflessen

  • Mogen liggend en staand vervoerd worden.
  • Maak gasflessen goed vast zodat ze niet kunnen vallen of wegrollen.

Vloeibare zuurstof

  • Mag enkel in de draagbare eenheid vervoerd worden. De basiseenheid (voor thuis) mag u niet vervoeren.
  • Houd de eenhoud rechtop (verticaal) om lekken te vermijden.

Concentrator

  • Mag vervoerd worden in auto, bus of trein.
  • Tijdens het transport zelf kunt u een draagbaar gasflesje gebruiken.

Vliegtuig

Plant u een reis met het vliegtuig en hebt u zuurstof nodig tijdens uw vlucht en verblijf? Bespreek dit dan altijd met uw behandelende arts: er komt heel wat kijken bij een vliegreis als u zuurstoftherapie krijgt.

Brochures

Specialisten

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020