Zuurstofmeting bloed

Meten van hoeveelheid zuurstof in bloed om de zuurstofspanning te weten.

Afspraken

Functiemetingen 7

Verloop

Duur: 20 tot 30 minuten per meetpunt.

Een zuurstofmeting van het bloed doet geen pijn.

  • Er wordt een elektrode op de huid aangebracht die de zuurstofspanning bepaalt.
  • U moet 20 tot 30 minuten stilliggen.
  • Bij een te lage waarde wordt deze test zittend herhaald.

Afhankelijk van het aantal meetplaatsen en houdingen kan het onderzoek meer tijd in beslag nemen. Dit is niet op voorhand te voorspellen.


Zuurstofmeting van het bloed in onderste ledematen

Zuurstofmeting bloed
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020