Rekenregels - Zuurstof

Zuurstof wordt opgeslagen in een O2 fles onder druk.

Deze druk wordt op de manometer weergegeven in bar.

Het volume voor de patiënt bruikbare zuurstof wordt berekend door de druk te vermenigvuldigen met het volume van de O2 fles.

Als vermeld van vb. 60 bar leesbaar op manometer van O2 fles en je hebt een fles van 7 liter: dan doe je 60x7= 420 liter beschikbare O2 in deze fles.

Medisch voorschrift: x liter O2/minuut: hoe lang zal een patiënt met deze O2 fles verder kunnen: toepassen regel van drie

Voorbeeld:

60 bar leesbaar op manometer van O2 fles en je hebt een fles van 7 liter:

Gevraagde: hoeveel liter O2 is aanwezig in deze O2 fles

Oplossing : 60 bar x 7 liter = 420 liter

Medisch voorschrift: 2 liter O2/minuut: hoeveel minuten zal patiënt met deze O2 toekomen voor transport naar een onderzoek

Oplossing: toepassen regel van drie

2 liter O2 ? 1 minuut

1 liter O2 ? 1 min
                   2 liter

420 liter O2 ? 1 min x 420 liter = 210 minuten
                              2 liter

Laatste aanpassing: 28 januari 2020