Symptomen 

De meest voorkomende kenmerken van de ziekte van Still zijn:

 • Koorts zonder duidelijke oorzaak
 • Gewrichtspijnen
 • Arthritis
 • Keelpijn
 • Zalmkleurige huiduitslag

Risicofactoren en erfelijkheid

 • Treft vooral jong-volwassenen
 • Zowel mannen als vrouwen

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Niet-steroidaal inflammatoire middelen
 • Steroïden
 • Anti-TNF behandeling
 • Interferentie met interleukine IL1

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Laboratoriumonderzoek
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

Meer informatie

Links