Verspringende heup

Krakende heup, Snapping hip
Klikkend gevoel en/of krakend geluid in de heup, als gevolg van het heen en weer springen van een spier of pees over een beenderig uitsteeksel in de heup, ook wel snapping hip of krakende heup genoemd.

Afspraken

Orthopedie

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van een klikkende heup zijn:

 • Ongemakkelijk gevoel en/of pijn in heup.
 • Soms duidelijk hoorbare klik.
 • Gevoel dat de heup uit de kom gaat.
 • Klik wordt uitgelokt bij diepe buig- of draaibewegingen.

Vormen

Afhankelijk van de oorzaak bestaan er 2 vormen van een klikkende heup:

 1. Uitwendige verspringing
  Iliotibiale band verspringt over grote trochanter. Komt vaak voor aan het langste been in geval van een verschil in beenlengte.
 2. Inwendige verspringing
  Iliopsoas pees klikt heen en weer over eminentia iliopectinea, heupkop of soms kop of pan van een prothese.

Bij geen enkele vorm gaat de heup ook echt uit de kom.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Kinesitherapie met rekoefeningen.
 • Vermijd activiteiten die de verspringing uitlokken.
 • Inspuiting met corticosteroïden bij ernstige pijn of onvoldoende effect van kinesitherapie.
 • In zeldzame gevallen: kijkoperatie om de iliopsoas pees of iliotibiale band te verlengen.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021