Vaatprothese in borstslagader

De borstslagader vervangen door een kunststof buisje. Dit buisje neemt de functie van het bloedvat over.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

Het innemen van bepaalde bloedverdunners moet voor de ingreep worden gestopt. Neemt u bloedverdunners? Bespreek dit dan met uw arts.

Verloop

Duur opname: ongeveer 1 week. Duur ingreep: ongeveer 180 minuten. De ingreep gebeurt onder algemene narcose.

 • Insnede maken ter hoogte van de linker flank.
 • Platleggen van de linker long en vrijmaken van de borstslagader.
 • Aanbrengen van een pompsysteem tussen de liesslagader en het gezonde deel van de borstslagader (boven het aneurysma).
  • Deze pomp voorziet de ingewanden en ledematen van bloed tijdens de operatie.
 • Afklemmen van de borstslagader boven en onder het zieke stuk.
 • Insnijden van het aneurysma en vervangen door de vaatprothese.
 • Hechten van de aneurysmawand rond de vaatprothese.
 • Inplanten van de grote zijtakken naar het ruggenmerg op de vaatprothese.
 • Weghalen van de klemmen en verwijderen van het pompsysteem. De linker long wordt weer beademd.
 • Sluiten van de borstkas.

Ter hoogte van de linker flank wordt meestal een wonddrain gelaten. Via deze drain kan bloed en wondvocht uit het wondgebied worden afgevoerd.

Plaatsen van vaatprothese in borstslagader. Insnede via linker zij. Plaatsen van pomp tussen nierslagader en gezonde deel van borstslagader.

Complicaties

Mogelijke risico's bij het plaatsen van een vaatprothese zijn:

 • Bloeding door een lek in de hechting tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat
 • Verstopping van de vaatprothese, waardoor een nieuwe operatie nodig is
 • Verlamming van de benen doordat het ruggenmerg te weinig bloed krijgt (zeldzaam)

Nazorg

 • Meestal wordt u na de operatie opgenomen op de dienst intensieve zorgen.
 • Hou rekening met een ziekenhuisverblijf van minstens een week.
 • Eten is de eerste dagen vaak niet mogelijk.
 • U krijgt voldoende pijnmedicatie.
 • Na uw ontslag volgt nog een periode van snellere vermoeidheid en verminderde eetlust. Na twee tot drie maanden is uw algemene conditie weer zoals voor de operatie.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021