Uveïtis bij kinderen

Uveïtis is de ontsteking van de middelste laag in het oog: de uvea. Zowel de iris, het straallichaam als het vaatvlies behoren tot de uvea en kunnen ontstoken zijn. Ook het netvlies, de bloedvaten of het glasvocht kunnen ontstoken zijn, hoewel die buiten de uvea liggen.

Uveïtis bij kinderen

Uveïtis komt het vaakst voor bij mensen tussen 20 en 50 jaar, maar kan ook voorkomen bij kinderen. Juveniele Ideopatische Artritis (JIA) is daarbij de meest voorkomende systemische oorzaak (in ongeveer 30% van de gevallen). In meer dan de helft van de gevallen kan vaak geen onderliggende oorzaak gevonden worden.

Soorten uveïtis

Uveïtis bestaat in verschillende vormen, afhankelijk van waar precies in het oog de ontsteking zich situeert.

 • Anterieure uveïtis: ontsteking van het voorste deel van het oog (de iris en het straallichaam). Dit is de meest voorkomende vorm van uveïtis.
 • Intermediaire uveïtis: ontsteking van het straallichaam en het glasvocht
 • Posterieure uveïtis: ontsteking van het vaatvlies
 • Panuveïtis: alle delen van de uvea zijn ontstoken. Dit is een combinatie van de drie bovenstaande vormen.

In al de bovenstaande vormen kan het glasvocht ontstoken zijn, met infiltratie van ontstekingscellen.

Het ziekteverloop van uveïtis kan verschillend zijn. Mogelijk ervaart u slechts één keer uveïtis, maar het kan ook terugkomen (recidiverend uveïtis) of altijd aanwezig zijn (chronisch uveïtis).

Symptomen

 • rood pijnlijk oog (vooral bij anterieure uveïtis)
 • lichtgevoeligheid
 • wazig of verminderd zicht (eerder bij intermediaire of posterieure uveïtis)
 • donkere, zwevende plekken in het gezichtsveld (floaters) (eerder bij intermediaire of posterieure uveïtis)

Bovenstaande symptomen kunnen zowel bij één als bij beide ogen voorkomen. De ontsteking kan ook verspringen waardoor u afwisselend klachten hebt van beide ogen.

Niet elke vorm van uveïtis gaat gepaard met dezelfde symptomen.

Mogelijke oorzaken

 • Infectie (bv. een virus, bacterie, schimmel of parasiet)
  • Uveïtis hoeft niet steeds het gevolg te zijn van een nieuwe besmetting, maar kan ook ontstaan bij opflakkering van een reeds aanwezig infectie.
 • Systeemziekten (bv. auto-immuunziekten, kanker)
 • Ongekende oorzaak
  • In veel gevallen blijft de oorzaak van uveïtis ongekend en spreken we van idiopatische uveïtis.

Behandeling

Zonder behandeling kan uveïtis verschillende verwikkelingen veroorzaken zoals cataract, glaucoom of een netvliesloslating. Die complicaties kunnen leiden tot onherstelbare schade en permanent gezichtsverlies.

Het doel van de uveïtisbehandeling is de pijn en ontsteking onderdrukken en schade aan het oog vermijden. Uw behandelende arts bespreekt met u de mogelijke behandelingen specifiek voor uw aandoening. Afhankelijk van het type uveitis en de ernst van de aandoening, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Dat gaat van oogdruppels, perorale therapie tot lokale behandeling met inspuitingen of chirurgie.

Laatste aanpassing: 2 april 2021