Urethrotomie

Vernauwing in de urethra opheffen door de plasbuis wijder te maken met behulp van kleine insnijdingen.

Verloop

  • U wordt verdoofd voor de ingreep.
  • De arts brengt een holle buis in de plasbuis.
  • Door de buis wordt een mesje ingebracht om de plasbuis wijder te maken.
  • U krijgt een katheter (flexibel slangetje) om urine af te voeren zodat de plasbuis kan herstellen.
Laatste aanpassing: 14 mei 2024