Tilt-training

Reeks van meedere tilt-testen om klachten rond flauwvallen tegen te gaan.

Afspraken

Meerdere Tilt-testen

Via een kantelende tafel wordt een situatie nagebootst waarbij u flauwvalt.Door de Tilt-test meerdere dagen achtereenvolgens te herhalen kan er een trainingseffect optreden. Daardoor wordt de abnormale reflex van het onwillekeurige zenuwstelsel tegengegaan.

  • Vaak al duidelijk resultaat na de derde of vierde Tilt-test, waarbij dan geen syncope (flauwvallen) meer optreedt.
  • Bij een gunstig resultaat kan het nuttig zijn de Tilt-training thuis verder te zetten. Uw arts zal dit met u bespreken.

Voorbereiding

U moet nuchter zijn voor een Tilt-test en Tilt-training: u mag vier uur voor het onderzoek niet eten, drinken of roken.

Verloop

De Tilt-test duurt maximum 45 minuten. De test wordt eerder beëindigd als u flauwvalt.

  • Plaatsen van infuusje.
  • Aanbrengen van elektroden (zoals bij een ECG).
  • Bevestigen van bloeddrukmeter.
  • U neemt plaats op een tafel.
  • Met behulp van een band wordt u aan de tafel bevestigd zodat u niet kunt vallen.
  • De tafel wordt in een vertikale positie gekanteld: u komt van rugligging naar een halfstaande houding.
  • Tijdens het kantelen worden uw bloeddruk en hartslag gemeten.
  • Door de meting krijgt de arts zicht op de oorzaken van het bewustzijnsverlies.

De test wordt als positief beschouwd als u flauwvalt of voelt dat u zult flauwvallen en er veraderingen optreden in de bloeddruk en het hartritme.