Tennis- of golfelleboog operatie

Wegname van het zieke weefsel of kijkoperatie aan de elleboog met wegname van ontsteking.

Afspraken

Orthopedie

Verloop

Een operatie aan tennis- of golfelleboog gebeurt in het chirugisch dagcentrum.

Er zijn 2 soorten ingrepen.

Wegnemen ziek weefsel

Onder locoregionale of algmene verdoving

  • Het zieke, gescheurde weefsel wordt weggenomen. De gescheurde aanhechting wordt verder losgemaakt.
  • Na de ingreep moet het natuurlijke genezingsproces zorgen voor een betere peesaanhechting.
  • Bij 70 à 80% van de geopereerde patiënten lukt deze ingreep en verdwijnen de pijnklachten.

Elleboogartroscopie

Een kijkoperatie onder algemene verdoving aan de elleboog wordt uitgevoerd wanneer er twijfel bestaat over een eventuele onderliggende aandoening van het ellebooggewricht zelf (zoals een kraakbeenletsel of een ligamentscheur),

Door deze kijkoperatie wordt het gewricht zelf grondig onderzocht en eventuele ontsteking weggenomen, waardoor de elleboog geneest.

Nazorg

  • Na de operatie ligt de elleboog in een verband. Er wordt geen gips gebruikt en u mag de elleboog onmiddellijk bewegen.
  • Het verband blijft het best dicht tot op de afgesproken consultatie na ongeveer 1 week. Vanaf dat ogenblik kunt u er op eigen ritme aan werken om weer volledig beweeglijk te worden. Na drie weken moet dit in orde zijn.
  • Uitzonderlijk verloopt dit herstel wat moeizamer en wordt kinesitherapie gestart.

Brochures

Laatste aanpassing: 3 maart 2021