Temporalisbiopsie

Stukje van de arteria temporalis (bloedvat) onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stukje bloedvat wordt daarna verder onderzocht.

Afspraken

Neurochirurgie

Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn voor een temporalisbiopsie.
 • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
 • Breng uw arts op de hoogte als u geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling remmen (bloedverdunners), zoals:
  • Aspirine
  • Asaflow
  • Aggrenox
  • Marcoumar
  • Plavix
  • Sintrom
 • De meeste bloedverdunners moeten 1 week voor de ingreep gestopt worden. Uw arts zal dit met u bespreken.
 • Bent u overgevoelig voor jodium? Meld dit aan de arts of verpleegkundige op de dag van de ingreep.

Verloop

De ingreep duurt in totaal (inclusief voorbereiding en nazorg) ongeveer 1 uur.

 • U gaat op uw rug op de operatietafel liggen.
 • De chirurg ontsmet de slaapstreek (boven uw oor).
  • Uw behandelende arts bepaalt of de temporalisbiopsie aan de linker- of rechterkant wordt uitgevoerd
  • Meestal moet een klein gedeelte van uw haar worden weggeschoren.
 • Uw huid wordt plaatselijk verdoofd via een injectie.
 • Zodra de verdoving werkt, maakt de chirurg een insnede van ongeveer 5 cm.
 • De chirurg zoekt het bloedvat en snijdt een stukje van enkele centimeters weg.
 • De wonde wordt gehecht met oplosbare hechtingen.
 • Er worden ook hechtstrips en een verband op de wonde aangebracht.

De resultaten van het microscopisch onderzoek worden na ongeveer 2 weken aan uw behandelende arts bezorgd. Uw arts zal u hiervan op de hoogte brengen.

Nazorg

 • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
 • Laat het verband enkele dagen op de wonde.
 • Vervang het verband als het nat wordt.
 • Neem contact op met uw huisarts als het verband doorbloed raakt.
 • Na 5 dagen mag u de hechtstrips verwijderen.
 • De hechting in de huid lost vanzelf op.
 • Laat de wonde na 10 dagen controleren door uw huisarts.
 • U houdt een fijn litteken op de plaats van de biopsie.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021