Vroege orthodontie

Interceptieve orthodontie

Kinderen komen meestal voor het eerst bij de orthodontist rond de leeftijd van 10 jaar. Wanneer er gedurende de ontwikkeling van het gebit van het kind bepaalde problemen eerder worden vastgesteld, kan beslist worden reeds vroeger een behandeling te starten.

Het doel van deze interceptieve of vroege behandeling, die meestal start rond 8-jarige leeftijd, is de ernst van de afwijking te verminderen en een normale wisseling van de tanden en kaakgroei te bevorderen. Dit wordt aanzien als een eerste, voorbereidende fase van de eigenlijke orthodontische behandeling, met het oog op preventie, ook wel ‘vroege orthodontie’ genoemd.

Terugbetaling: kom voor 8ste verjaardag op raadpleging

Kom vóór je kind zijn achtste verjaardag naar de raadpleging orthodontie.

Patiënten die nood hebben aan een vroege orthodontische behandeling, hebben recht op een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds, wanneer zij voor de leeftijd van 9 jaar de behandeling beëindigen en minstens zes maanden eerder de vroege orthodontische behandeling gestart zijn.

Afspraken

Tandheelkunde

Voorbeelden van vroege orthodontische behandelingen

Een uitneembare beugel type eenvoudige plaatapparatuur

Deze beugel kan gebruikt worden om de bovenkaak te verbreden of om tanden van plaats te veranderen, bijvoorbeeld in geval van: 

  • Kruisbeet
  • Te weinig ruimte in de tandenboog
  • Nadelige positie van definitieve tanden die nog moeten doorbreken in de mond

 

Vroegtijdig verwijderen van melktanden

Het vroegtijdig laten verwijderen van melktanden kan de normale wisseling van de definitieve tanden faciliteren.

Afleren slechte gewoontes

Slechte gewoontes zoals duimzuigen, tongpersen of foutief slikken worden best afgeleerd. Soms kan een doorverwijzing naar een logopedist gewenst zijn.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021