Klinisch vaardigheidscentrum

Algemene tandheelkunde (controles, reinigingen, vullingen, protheses …) in studentenkliniek, diagnostische kliniek of urgentiekliniek

Afspraken

Tandheelkunde

Algemene raadpleging – studentenkliniek

In het kader van de opleiding tot tandarts worden basisbehandelingen uit de algemene tandheelkunde (controles, reinigingen, vullingen, protheses …) uitgevoerd door studenten onder supervisie.

Diagnostische kliniek (DKL)

Wanneer een patiënt voor algemene tandzorg voor de eerste keer op consultatie komt of als het een halfjaarlijkse controle betreft, krijgt hij altijd eerst een afspraak op de diagnostische kliniek (DKL). Dit gebeurt op verwijzing van een (tand)arts of op eigen initiatief van de patiënt.

De patiënt wordt onderzocht en, afhankelijk van het behandelplan, verwezen naar de studentenkliniek of de gespecialiseerde discipline. Voor sommige disciplines of behandelingen bestaan wachtlijsten. In dat geval wordt de patiënt gebeld zodra een afspraak mogelijk is.

Urgentiekliniek

Voor urgenties kunnen patiënten elke werkdag op afspraak komen tussen 8.30 tot 16.30 uur (= laatste afspraak) op de tandheelkundige urgentiekliniek (TUK). Na het oplossen van het acute probleem wordt de patiënt voor de verdere behandeling terug verwezen naar zijn behandelende tandarts.

Wachtdienst tandheelkunde

Indien zich een urgentie voordoet in het weekend of op feestdagen, contacteert de patiënt de regionale wachtdienst, te vinden via www.tandarts.be/wachtdienst. Daarbuiten kunnen patiënten zich in het geval van trauma of nabloedingen melden op de spoedgevallendienst van campus Gasthuisberg.

De patiënt wordt er gezien door een spoedarts die, indien hij dit nodig acht, de tandarts oproept.

Laatste aanpassing: 25 augustus 2023