Taal- en leermoeilijkheden

Specifieke taal- en leermoeilijkheden worden verder onderzocht en behandeld in het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA).

Kind aanmelden

Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie

Gesprek en nodige onderzoeken

 • Tijdens uw eerste telefonisch gesprek (de aanmelding) brengen we uw vragen en problemen in kaart.
 • Op basis van dit gesprek plannen we de nodige onderzoeken in.
  • Onderzoeken zijn gespreid over meerdere dagen, zodat er maximaal twee uur per dag wordt getest.
 • We sturen een brief met de planning voor alle afspraken naar uw adres.
  • Vaak krijgt u ook enkele vragenlijsten die u moet invullen tegen het eerste onderzoek.
 • Na het onderzoek bespreekt ons team de resultaten. Het MUCLA-team bestaat uit volgende zorgverleners:
  • Logopedist en audioloog
  • Revalidatie-arts
  • Orthopedagoog
  • Psycholoog
  • Psychomotorisch therapeut
  • Sociaal werkster
  • Administratief coördinator

Behandeling en verdere begeleiding

 • Op basis van de resultaten wordt het behandeltraject bepaald en wordt u eventueel doorverwezen naar andere diensten.
  • School
  • Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • Thuisbegeleidingsdiensten
  • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • Ambulante therapeuten zoals logopedisten, kinesitherapeuten en psychologen
  • Revalidatiecentra in de regio.
 • We bespreken het advies met de ouders of met de patiënt zelf. In overleg kunnen andere betrokken instanties (bv. thuisbegeleidingsdienst) hierbij aanwezig zijn.
 • Uw huisarts krijgt altijd een schriftelijk verslag.
  • Indien gewenst, kunnen we verslagen ook aan andere instanties bezorgen.

Attesten onderwijs

 • Als uw kind nood heeft aan ondersteuning binnen het gewoon onderwijs kunnen betreffende attesten voorzien worden (attest coördinatieontwikkelingsstoornis …).
 • Als uw kind moet overstappen naar een andere onderwijsvorm, wordt een attest voor buitengewoon onderwijs opgemaakt.

Terugbetaling

Via het Riziv krijgt u een groot deel van de onderzoeken terugbetaald.

 • Bij de start van de onderzoeksreeks starten wij een aanvraag voor terugbetaling.
 • De adviserende arts van het Riziv laat u weten of de aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd.

Bij aanvang van de consultatie geven we u hierover meer informatie.  

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021