Stage voor alle domeinen behalve verpleegkunde en vroedkunde - richtlijnen en afspraken

Lees wat je in orde moet brengen voor de start van de stage: stagecontract - werkpostfiche - geneeskundig attest - risico-analyse - badge, parking, dienstkleding en vestiaire - door te nemen documenten

1. Stagecontract

Voor je stage is een geldig contract nodig. Afhankelijk van de afspraken tussen UZ Leuven en jouw onderwijsinstelling, verloopt dat als volgt.

Bezorg ons per post in drievoud je stagecontract, ondertekend door jou en je onderwijsinstelling:

Opleidingscentrum UZ Leuven
Secretariaat ontwikkeling en opleiding
Herestraat 49
3000 Leuven

We bezorgen je 2 ondertekende exemplaren terug: een voor jezelf en een voor je onderwijsinstelling.

Je ontvangt 3 door UZ Leuven ondertekende exemplaren op je thuisadres.

Bezorg ons per post 1 stagecontract, ondertekend door jou en je onderwijsinstelling:

Opleidingscentrum UZ Leuven
Secretariaat ontwikkeling en opleiding
Herestraat 49
3000 Leuven

Is er een raamovereenkomst tussen jouw onderwijsinstelling en UZ Leuven, dan heb je zelf geen individueel contract meer nodig.

2. Werkpostfiche

De werkpostfiche is een samenvatting van de werkzaamheden op de stageplaats en de risico’s hieraan verbonden.

Ook hier wordt aangegeven of een geneeskundig onderzoek is vereist, of vaccinaties nodig zijn en welke preventiemaatregelen moeten worden genomen.

 • Je ontvangt de werkpostfiche via e-mail.
 • Vraag bij aanvang van je stage aan je begeleider om de fiche te overlopen en eventueel aan te vullen met werkplekspecifieke informatie.
 • Onderteken het document. Je leidinggevende en begeleider ondertekenen de werkpostfiche ook.
 • Bewaar de werkpostfiche zelf, samen met je stagecontract.

VGM-dossier

Krijg je een VGM-dossier van je onderwijsinstelling?

 • Leg dit voor aan je begeleider op je eerste stagedag.
 • Vraag om het te bespreken en te handtekenen.
 • Bewaar dit ondertekend VGM-dossier. Het vervangt de UZ Leuven-werkpostfiche.

  3. Geneeskundig attest

  Geeft de werkpostfiche aan dat een geneeskundig onderzoek nodig is voor je stage? Stuur dan een kopie van je geneeskundig attest naar:

  Opleidingscentrum UZ Leuven, campus Sint Rafaël
  Secretariaat ontwikkeling en opleiding
  Herestraat 49
  3000 Leuven

  Een geneeskundig attest is normaal 2 jaar geldig. Is deze termijn overschreden? Mail dan naar stagevraag@uzleuven.be

  Zorg voor een bewijs van vaccinaties als die nodig zijn volgens je werkpostfiche en stuur dit ook naar het hierboven vermelde adres.

  4. Risico-analyse

  In de risico-analyse worden uitgebreid de werkzaamheden op de stageplaats vermeld en de specifieke risico’s die hieraan verbonden zijn.

  Er wordt aangegeven of een geneeskundig onderzoek, een vaccinatie noodzakelijk is en welke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het welzijn dienen te worden genomen.

  Als er nog een geneeskundig onderzoek moet plaatsvinden, zal je onderwijsinstelling dit plannen voor jou. Vraag deze risicoanalyse dan aan per mail (stagevraag@uzleuven.be) en bezorg ze aan de geneesheer die het onderzoek zal verrichten.

  5. Badge, parking, dienstkleding en vestiaire

  Badge

  Tijdens je stage draag je steeds je badge op een zichtbare plaats zodat iedereen waarmee je in contact komt, weet wie je bent.

  Je badge wordt aangevraagd of je studentenbadge wordt actief gemaakt door je lokale stagecoördinator voor de duur van je stage.

  De regeling verschilt per school.

  Je studentenbadge van je onderwijsinstelling wordt geactiveerd voor gebruik in UZ Leuven.

  • Geef je studentennummer en badgenummer door aan je lokale stagecoördinator.
  • Laat je badge activeren bij toegangsbeheer:
   • Volg groene pijl, niveau -1
   • Doorlopend open tussen 8 uur en 16.15 uur
   • Tel. 016 34 41 77
  • Je betaalt geen waarborg.

  Je lokale stagecoördinator vraagt een UZ Leuven-badge aan.

  • Enkele dagen voor aanvang van je stage is je badge beschikbaar.
  • Vraag aan je stagementor van je onderwijsinstelling of aan je lokale stagecoördinator of je de badge zelfstandig dient af te halen of onder begeleiding.
  • Je betaalt 25 euro waarborg met bancontact bij het afhalen van je badge.

  Je badge afhalen (en inleveren) doe je bij toegangsbeheer:

  • Volg groene pijl, niveau -1
  • Doorlopend open tussen 8 uur en 16.15 uur
  • Tel. 016 34 41 77

  Bij inlevering van je badge ontvang je een document. Ga hiermee naar de kassa waar ze je waarborg cash terugbetalen.

  Parking

  Je badge geeft gratis toegang tot parking, behalve voor houders van een KU Leuven-badge.

  Men wijst je parking toe op toegangsbeheer en voorziet je van een plan.

  Vestiaires en andere toegangen

  Je badge geeft ook toegang tot bepaalde gebouwen of mogelijks tot je afgeschermde werkplek.
  Zo nodig, krijg je een vestiaire toegewezen waar je een kastje in gebruik kunt nemen. Vestiaire en kastje zijn toegankelijk met je badge of met een sleutel.

  Betalen met je badge

  Met je badge krijg je een verminderd tarief in de bezoekers- en de personeelscafetaria, de coffeeshop en take outs.

  Je laadt je badge op met je bankkaart aan één van de kiosken die je op diverse plaatsen in de bezoekersgangen vindt.

  Het resterende saldo op het einde van je stage wordt op je bankrekening gestort.

  Dienstkleding

  Normaal zorgt je onderwijsinstelling voor dienstkleding.

  Is dat niet zo? Neem contact met stagevraag@uzleuven.be.

  Je dienstkleding wordt dan via een kledingautomaat ter beschikking gesteld (met badge).

  6. Op voorhand door te nemen

  Informatie kwaliteit en veiligheid in UZ Leuven

  Voor je als student aan de slag gaat in UZ Leuven, is het belangrijk dat je de informatie over kwaliteit en veiligheid grondig doorneemt.

   7. Extra informatie op je stageplaats

   Vraag op je stageplaats naar:

   • Checklist onthaal stagiair
   • Welkomstbrochure van de afdeling
   Laatste aanpassing: 22 september 2022