Spraakproblemen

Articulatieproblemen
Problemen bij het spreken, zoals niet of verkeerd uitspreken van bepaalde klanken (lispelen, letter 'r' niet uitspreken), klanken verwisselen of niet vloeiend spreken (stotteren).

Kind aanmelden

Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie

Spraakmoeilijkheden bij kinderen en volwassen kunnen zich uiten onder de vorm van:

  • Niet uitspreken van bepaalde klanken (bv.r )
  • Verkeerd uitspreken van bepaalde klanken (bv. lispelen)
  • Bepaalde klanken vervangen door andere klanken (bv. t wordt k)
  • Onvloeiend spreken (stotteren ..)

Soms komen deze problemen voor in combinatie met een structureel probleem, zoals een te kort tongriempje of afwijkingen in de tandenstand.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Logopedie
  • Frenulumplastiek
  • Orthodontische behandeling

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021