Slokdarmoperatie

Operatie waarbij een deel van de slokdarm en het omliggende weefsel wordt verwijderd. De chirurg maakt hierna een nieuwe verbinding tussen de slokdarm en de maag.

Afspraken

Thoraxheelkunde

Soorten slokdarmoperaties

Er bestaan verschillende technieken om deze operatie uit te voeren:

Buismaag

  • Overgebleven bovenste deel van de slokdarm verbinden met de maag
  • Van de maag wordt een buis gemaakt.
  • Deze buis wordt naar boven verplaatst en komt in de borstholte te liggen.
  • Meest gebruikte techniek.

Nieuwe verbinding maken met een stuk dikke darm

  • Stuk dikke darm tussen de slokdarm en de rest van de maag of darm plaatsen.
  • Bijvoorbeeld nodig als de maag niet bruikbaar is (cf. buismaag).

Nieuwe verbinding met stuk dunne darm

Techniek wordt meestal gebruikt als de hele maag werd weggenomen.

Brochures

Specialisten

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020