Respiratoire revalidatie

Programma om klachten van patiënten met een longaandoening op te vangen en hen helpt om beter te functioneren in het dagelijks leven.

Afspraken

Pneumologie

Beter omgaan met ziekte

Het revalidatieprogramma richt zich op verbeteringen op lange termijn, waaronder:

  • Verbeterde levenskwaliteit
  • Beter inspanningsvermogen 
  • Minder medische zorgen nodig
  • Meer controle over ziekte
  • Vertrouwen in uitvoeren dagelijkse activiteiten en hernemen sociale contacten

Onderdelen van het programma

  • Training van conditie
  • Medicatiegebruik
  • Aanpassingen dagelijkse handelingen
  • Voedingsadvies
  • Psychosociale ondersteuning

Een team van verschillende zorgverleners helpt u tijdens de verschillende fasen en stappen in het revalidatieprogramma.

Brochure

Video screening, opzet en uitvoering van respiratoire revalidatie

De video toont patiënten en hun naasten wat revalidatie inhoudt en wat men kan bereiken met het volgen van deze therapie.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2023