Respiratoire revalidatie

Programma om klachten van patiënten met een longaandoening op te vangen en hen helpt om beter te functioneren in het dagelijks leven.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 31 16.

Specialisten


Beter omgaan met ziekte

Het revalidatieprogramma richt zich op verbeteringen op lange termijn, waaronder:

 • Verbeterde levenskwaliteit
 • Beter inspanningsvermogen 
 • Minder medische zorgen nodig
 • Meer controle over ziekte
 • Vertrouwen in uitvoeren dagelijkse activiteiten en hernemen sociale contacten

Onderdelen van het programma

 • Training van conditie
 • Medicatiegebruik
 • Aanpassingen dagelijkse handelingen
 • Voedingsadvies
 • Psychosociale ondersteuning

Een team van verschillende zorgverleners helpt u tijdens de verschillende fasen en stappen in het revalidatieprogramma.

Meer informatie

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 31 16.