Reperage

Kleine ingreep voor een operatie om bij niet-voelbare borstletsels exact de plaats van het letsel aan te duiden zodat de chirurg het borstletsel correct kan wegnemen.

Verloop

  • Lokale verdoving
  • Inbrengen van naaldje met fijne draad (harpoennaaldje) onder echo- of mammografische geleiding langs de huid tot in het letsel.
  • Voorzichtig doorschuiven van de draad doorheen de naald. De draad zet zich vast in het weefsel rondom het letsel en blijft ter plaatse. De draad mag niet verschuiven of uitvallen. Daarom wordt deze op de huid gekleefd met een pleister.
  • Mammografie na het plaatsen van de draad.
  • Slechts kleine kans op verwikkelingen tijdens een reperage.
    Reperage met RX-scan
    Laatste aanpassing: 24 januari 2020