Radiofrequency ablation (RFA) bij hartritmestoornissen

RFA hartritmestoornissen
Wegbranden van bepaalde cellen in de hartwand via een katheter om hartritmestoornissen te behandelen.

Afspraken

Voorbereiding

Medicatie

De volgende medicatie mag u tijdelijk niet meer nemen:

 • Vitamine-K antagonist (VKA), zoals Marcoumar®, Sintrom® of Marevan®: stop met innemen 1 week voor de ingreep (in overleg met cardioloog tijdelijk een overbrugging met subcutane inspuitingen, zoals Clexane®, Fraxodi®, Fraxiparine®, Innohep® of Fragmin®).
 • Niet-VKA oraal anticoagulans (NOAC), zoals Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®) of Edoxaban (Lixiana®): stop met innemen vanaf één dag voor de ingreep.
 • Asaflow®, Cardio-aspirine®, Plavix®, Efient® of Brillique® mogen verder ingenomen worden.

Hebt u vragen over uw medicatie? Neem dan contact op met uw cardioloog.

Opname

Duur: 3 dagen

 • U komt de dag vóór de ingreep naar het ziekenhuis.
 • U moet nuchter zijn: u mag 4 uur voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.
 • Er volgen vooraf enkele standaard onderzoeken: bloedafname, elektrocardiogram, en eventueel een radiografie van hart en longen.
 • Scheren van liesregio om goede ontsmetting mogelijk te maken.

Verloop

 • Onder algemene verdoving worden de bloedvaten in de lies aangeprikt om langs hier katheters naar het hart te brengen. Doorgaans worden twee katheters langs de rechter lies, en twee
  katheters langs de linker lies naar het hart gebracht.
 • Vervolgens gebeurt een diagnostisch onderzoek en indien aangewezen, ablatie van de ritmestoornis
 • Bij het beëindigen van een ablatie worden de katheters uit de lies verwijderd en worden de bloedvaten in de lies afgeduwd, eerst manueel, en zo nodig nadien met een drukverband.
 • Doorgaans wordt ook een toestel voor 24-uurs holtermonitoring aangelegd.
 • Nadien wordt u naar de ontwaakruimte gebracht. Indien u goed wakker bent, wordt u van de ontwaakruimte naar de kamer gebracht. Onderweg gebeurt vaak een echocardiografie.

Nazorg

 • Direct na een ablatie moet u minstens 4 uur in bed blijven liggen om nabloeding in liesregio tegen te gaan.
 • 1 nacht na de ingreep mag u naar huis
 • U bent 3 dagen werkonbekwaam.
 • Gedurende een week na een ablatie mag u geen zware gewichten heffen of zware fysieke inspanningen doen.
 • Controlerraadpleging: 6 weken tot 3 maanden na een ablatie.

Brochures

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020