Autopsie

Soms is een autopsie (lijkschouwing) aangewezen om een bijkomend inzicht te krijgen in de oorzaak van een overlijden. Dit gebeurt alleen als er vooraf geen verzet werd geuit door de patiënt. Ook de partner of de onmiddellijke omgeving (ouders, kinderen) kunnen zich hiertegen verzetten, mits zij dit tijdig kenbaar maken aan de behandelende arts, en enkel wanneer de patiënt niet vooraf zelf de toestemming gaf.

Bij kinderen die overlijden voor de leeftijd van 18 maanden, wordt altijd een autopsie uitgevoerd om de doodsoorzaak op te sporen, tenzij een van de ouders zich hiertegen verzet.

Laatste aanpassing: 8 april 2022