Patiëntenpanel

Het patiëntenpanel van UZ Leuven bestaat uit een vaste groep patiënten en naasten, die 4 keer per jaar samenkomen om actief mee te denken over hoe de zorg en de dienstverlening nog kan verbeterd worden.

Wat en wie? 

Het patiëntenpanel van UZ Leuven bestaat uit patiënten en naasten van patiënten die actief willen meedenken over hoe we de zorg en dienstverlening in het ziekenhuis kunnen verbeteren. Jaarlijks komen zijn vier keer samen om hun advies en input te geven over allerlei initiatieven, projecten, thema's en vragen die leven in het ziekenhuis. 

De leden van het patiëntenpanel stelden zichzelf kandidaat na een brede oproep in het najaar van 2022. 

 

Wat komt er aan bod? 

De concrete onderwerpen die besproken worden, komen zowel vanuit het patiëntenpanel zelf als vanuit de UZ Leuven-medewerkers. Zo weten we wat er belangrijk is voor onze patiënten en naasten, maar kan ook elke UZ Leuven-medewerker en elk team zelf een vraag of project aftoetsen. 

Na elke bijeenkomst wordt een verslag opgemaakt dat bezorgd wordt aan zowel de leden van het patiëntenpanel als de sprekers die een topic voorlegden. De verslagen worden ook in beknopte versie ter beschikking gesteld van alle medewerkers. 

Zelf lid worden van het patiëntenpanel?

Laatste aanpassing: 11 december 2023