Ervaringsdeskundigen als deel van het zorgteam

Op verschillende afdelingen in UZ Leuven maken ervaringsdeskundigen deel uit van het zorgteam. Deze (ex-)patiënten zijn opgeleid om lotgenoten te ondersteunen en een luisterend oor te bieden tijdens het traject. Hiervoor werkt UZ Leuven samen met vzw Trefpunt Zelfhulp.
Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn (ex-)patiënten die zijn opgeleid om lotgenoten te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Ze maken deel uit van het zorgteam en streven samen met de zorgverleners naar een optimale begeleiding en ondersteuning van patiënten.

Specifieke zorgprogramma's 

In 2019 startten de eerste ervaringsdeskundigen, in het revalidatiecentrum op campus Pellenberg en in het niercentrum op campus Gasthuisberg. Zowel voor de ervaringsdeskundigen zelf als voor de patiënten en zorgverleners bleek het project een grote meerwaarde. Daarom startten er in de loop van 2022 ook ervaringsdeskundigen in de zorgprogramma's schisis,cochleair implantaat en hartfalen en -transplantatie. Hierbij gaat het zowel om mensen die zelf patiënt zijn of waren, als om naasten van patiënten. 

De werking met ervaringsdeskundigen wordt blijvend verder uitgerold. Dat gebeurt sinds de start in nauwe samenwerking met de vzw Trefpunt Zelfhulp

Laatste aanpassing: 21 maart 2023