Anneleen Goedgebeur, medisch stralingsfysicus

Anneleen is medisch stralingsfysicus, gespecialiseerd in de hersen- en hoofd-halsregio. Achter de schermen zorgt ze er samen met haar collega's onder andere voor dat het protontherapietoestel tiptop werkt en de juiste dosis straling levert. Verborgen, maar belangrijk werk dus.

Bewakers van het protontherapietoestel

"De collega-stralingsfysici en ik leiden een beetje een verborgen leven achter de schermen, maar dat is ook tof. (lacht) In de eerste plaats zorgen wij ervoor dat het protontherapietoestel tiptop werkt. Het is een heel complex toestel met verschillende modaliteiten, zoals de protonenproductie en de beeldvorming. Zodra er een probleem is, staan wij ook in voor de communicatie en de nodige extra controles. Daarnaast werken we goed samen met de IBA-ingenieurs, die mee de parameters in de gaten houden en herstellingen doen indien nodig."

Het protontherapietoestel is heel complex en heeft verschillende modaliteiten, zoals de protonenproductie en de beeldvorming. Wij zorgen er in de eerste plaats voor dat alles tiptop werkt.

"Als er dus moeilijkheden of vragen zijn bij het protontherapietoestel, komen wij in beeld. Bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in het doelvolume, bekijken we samen of de geleverde dosis eventueel moet aangepast worden. Maar ook preventief zorgen we voor handige tools zodat de bestraling zo efficiënt mogelijk kan verlopen."

Berekend behandelplan

"Een ander belangrijk deel van ons werk is de treatment planning. Met behulp van een wiskundig model gaan wij berekenen welke stralingsdosis ideaal is voor de patiënt. Dat wil zeggen dat we zo goed mogelijk ons doel bereiken en zo weinig mogelijk straling leveren op de gezonde weefsels en organen die er rond liggen. Dat doe ik voor zowel in het protoncentrum als voor de behandelingen met fotonen, alles wat intracranieel (hersenregio) en in de hoofd-halsregio is."

 
Met behulp van een wiskundig model berekenen wij de ideale stralingsdosis voor de patiënt. Die bereikt zo goed mogelijk ons doel en levert zo weinig mogelijk straling op de omliggende gezonde weefsels en organen.

"Elk plan dat we maken, testen we ook vooraf op het toestel. We gaan dus per patiënt telkens verifiëren of de berekende dosis ook volledig klopt met de geleverde dosis."

"Als er twijfel bestaat over of een patiënt nu beter proton- of fotontherapie krijgt, doen we een vergelijkende planningsstudie. Daarna wordt dan samen met alle collega's bekeken welke de beste modaliteit is voor de patiënt. In dat opzicht is PARTICLE geen winstmodel: we gaan altijd voor het beste voor de patiënt. Als uit de planningsstudie komt dat we een voordeel kunnen halen uit zowel een protonen- als een fotonenbehandeling, kunnen we de twee ook combineren. Dat is het voordeel van de samenwerking tussen het protoncentrum en het fotonendepartement van het ziekenhuis."

"Die intense samenwerking binnenshuis, maar ook met de artsen, fysici en andere medewerkers van de refererende centra, loopt vlotter dan ik ooit had durven denken."

Laatste aanpassing: 23 april 2024