Pleurale effusie

Pleurale vochtuitstorting
Abnormale vochtophoping tussen de borstvliezen.

Afspraken

Pneumologie

Symptomen

De voornaamste kenmerken van pleurale effusie:

  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Hoesten

Oorzaken

Er zijn twee soorten soorten pleurale effusie, afhankelijk van de oorzaak.

1. Onderliggende ziekte

Transsudatieve effusie wordt veroorzaakt door een onderliggende ziekte of aandoening die de normale druk in de longen verstoort. Hierdoor kunnen de bloedvaten in de borst het overmatig vocht uit de pleuraholte niet voldoende verwijderen.

Aandoeningen die deze vorm kunnen veroorzaken:

  • Congestief hartfalen
  • Cirrose
  • Atelectase

Ook kunnen bepaalde medische procedures, zoals peritoneaaldialyse, met transsudatieve effusie samenhangen.

2. Longziekte met ontsteking borstvlies

Exsudatieve effusie wordt veroorzaakt door longziekten met ontsteking van het borstvlies.

Vochtuitstorting (exsudatie) vindt plaats wanneer het borstvlies ontstoken raakt en het vocht de vliezen niet kan passeren.

Aandoeningen die deze vorm kunnen veroorzaken:

  • Kanker
  • Longembolie
  • Infectie
  • Asbestgerelateerde ziekten en letsels
Laatste aanpassing: 10 maart 2021