PICK-katheter

Perifeer ingebrachte centrale katheter

Een PICK-katheter (perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter) is een dun buisje van ongeveer 50 cm lang. Het wordt ingebracht via een ader in de bovenarm en opgeschoven tot net boven het hart. Aan het uitwendige deel van de katheter zitten afhankelijk van de behandeling een of meerdere uiteinden, die elk kunnen worden afgesloten met een dopje of aangesloten aan een infuus. Op die manier kan er langdurig (tot 6 maanden) medicatie toegediend worden via de bloedbaan (bv. antibiotica of chemotherapie), kan er contrastvloeistof toegediend worden voor beeldvorming of kan er bloed afgenomen worden. De PICK-katheter blijft gedurende die tijdsperiode op zijn plaats. 

Diagnose 

Als overwogen wordt om een PICK-katheter te plaatsen, kunnen de volgende onderzoeken uitgevoerd worden:

 • echografie (duplex) van de arm(en) 
 • radiografie (RX)

Tijdens het uitvoeren van de procedure zal door middel van een echografie bekeken worden welke ader in de bovenarm geschikt is om aan te prikken. Een radiografie wordt uitgevoerd om te controleren of de PICK-katheter op de juiste plaats zit.

Oorzaak en behandeling

Een PICK-katheter wordt gebruikt om langdurig (enkele weken tot 6 maanden) medicatie toe te dienen via de bloedbaan, zoals antibiotica en chemotherapie. Ook kan er via deze weg contrastvloeistof toegediend worden voor beeldvorming of kunnen bloedafnames uitgevoerd worden.

Concreet kan de PICK-katheter gebruikt worden voor:

 • behandeling van kanker, zoals toedienen van chemotherapie;
 • behandeling van infectie, zoals toedienen van antibiotica;
 • toedienen van vloeibare voeding (totaal parenterale nutritie);
 • toedienen van andere medicatie die irritatie kan opwekken in de kleine aders. Via een PICK-katheter komt deze medicatie rechtstreeks in grotere aders terecht die meer bloed vervoeren, waardoor de medicatie snel verdund wordt en minder irritatie veroorzaakt.
 • diagnose, om de centrale veneuze druk te meten. 

Plaatsen van een PICK-katheter

Het plaatsen van een PICK-katheter gebeurt altijd in het dagziekenhuis chirurgie of op interventionele radiologie en duurt ongeveer 30 minuten onder plaatselijke verdoving. Als u op dat moment niet om andere redenen opgenomen bent in het ziekenhuis, mag u na de procedure weer naar huis.

De PICK-katheter blijft op dezelfde plaats zitten gedurende een (lange) tijdsperiode.

Voordeel van een PICK-katheter

De voordelen van de katheter zijn: 

 • het niet beschadigen van de bloedvaten door het herhaaldelijk prikken van een infuus,
 • meer comfort,
 • de mogelijkheid om de katheter ook buiten het ziekenhuis te gebruiken.

Mogelijke complicaties

Na het aanleggen van een PICK-katheter kunnen de volgende complicaties optreden:

 • Bloeding ter hoogte van het insteekpunt 
 • Lokale irritatie ter hoogte van het insteekpunt
 • Kathetergerelateerde bloedbaaninfectie (sepsis)
 • Kathetergerelateerde verstopping van de diepe ader in de bovenarm (diepe veneuze trombose)
 • Ontsteking van de ader waarin de katheter zit (flebitis)
 • Uitschuiven van de katheter

 

Alarmsignalen

Bij de volgende symptomen moet u contact opnemen met het katheterteam:

 • Koude rillingen, plotse kortademigheid of koorts (boven 38,5 °C)
 • Rode en pijnlijke insteekplaats
 • Toenemende zwelling en pijn in de arm of schouder
 • Als de katheter uit de insteekplaats geschoven is (niet zelf terugschuiven!)
 • Als de katheter niet meer doorgankelijk is
 • Beschadiging van de katheter zelf

Voorkomen van complicaties

Lees aandachtig de volgende richtlijnen om mogelijke complicaties te voorkomen. 

 • U mag sporten.
 • U mag douchen, maar de insteekplaats moet beschermd worden tegen insijpelend water (bv. huishoudfolie rond de arm wikkelen).
 • Zwemmen of baden wordt afgeraden. 
 • Aan de arm met de PICK-katheter worden geen afzonderlijke bloedafnames gedaan. Bloedafnames gebeuren altijd via de PICK-katheter gedurende de periode dat die geplaatst is. 
 • De bloeddruk wordt niet gemeten aan de arm met de PICK-katheter.
 • Spoel de katheter wekelijks om te voorkomen dat die verstopt raakt (meer informatie in de brochure).
 • Was grondig uw handen vooraleer u de katheter aanraakt!

Vragen?

Katheterzorgteam

Laatste aanpassing: 5 september 2023