Phace(s) is een acroniem voor

 • osterieure fossa anomalie (hersenafwijking)
 • segmenteel infantiel hemangioma, meestal in het gelaat
 • A rteriële afwijkingen (vb coarctatio van de aorta)
 • C ardiale defecten
 • E ye: oogafwijkingen
 • (S) midline defecten (sternum, supra-umbilicale raphe)

Kenmerken en risicofactoren

 • Het segmenteel infantiel hemangioma is bijna altijd aanwezig en bevindt zich meestal in het gelaat, soms op de scalp, bovenste deel thorax of schouders, en af en toe inwendig (vb in de larynx).
 • Men neemt aan dat vooral hemangiomen met een diameter groter dan 5 cm geassocieerd worden met deze afwijkingen (kans van 20 tot 35%).

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

 • Betablokkers om groei te remmen (voorzichtig op te starten tijdens hospitalisatie en na vervolledigen van beeldvorming)
 • Laserlicht vernietigt een bepaalde structuur in de huid (pigment, bloedvaatjes) die gevoeliger is voor de laserstraal dan omliggend weefsel.
 • Behandeling van geassocieerde afwijkingen, zoals antiepileptica voor hersenafwijkingen, chirurgische correctie hart, afwijkende vaten, midline defect.

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

 • Klinisch onderzoek
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.
 • Oogonderzoek
 • BERA of audiometrie
 • Bij oraal hemangioom: gespecialiseerd advies tandarts (op 1 jaar)

Contact

Maak een afspraak


Specialisten
Labarque Veerle Kinderhemato-oncoloog
Jansen Katrien Kinderneuroloog