Percutane transhepatische cholangiografie drainage (PTCD)

PTCD
Prik door de huid tot in de galwegen om deze te onderzoeken, gal te laten afvloeien, vernauwingen te verbreden of protheses te plaatsen.

Voorbereiden

 • U moet nuchter zijn voor een PTCD: 6 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken.
  • Voor een onderzoek in de voormiddag: niet meer eten na 22 uur, niet meer drinken vanaf middernacht.
  • Medicatie mag u de ochtend van het onderzoek niet meer innemen.
 • Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u gedurende 12 uur zelf niet met de wagen rijden.
 • Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  • Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (vooral bloedverdunners)
  • Ademhalingsproblemen
  • Hartproblemen
  • Kunstkleppen hart
  • Zwangerschap (of vermoeden van)

Verloop

Duur: 30 à 60 minuten

 • U neemt plaats op de onderzoekstafel.
 • Met een echo wordt de beste plaats gezocht om de galwegen te bereiken.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • De arts prikt met een naald tot aan de galwegen.
 • Er wordt een slangetje (katheter) ingebracht om vocht af te voeren.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020