Percutane transhepatische cholangiografie drainage (PTCD)

PTCD
Prik door de huid tot in de galwegen om deze te onderzoeken, gal te laten afvloeien, vernauwingen te verbreden of protheses te plaatsen.

Afspraken

Functiemetingen 1

Voorbereiden

 • U moet nuchter zijn voor een PTCD: 6 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken.
  • Voor een onderzoek in de voormiddag: niet meer eten na 22 uur, niet meer drinken vanaf middernacht.
  • Medicatie mag u de ochtend van het onderzoek niet meer innemen.
 • Voorzie vervoer naar huis: na het onderzoek mag u gedurende 12 uur zelf niet met de wagen rijden.
 • Breng vóór het onderzoek de arts op de hoogte over:
  • Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (vooral bloedverdunners)
  • Ademhalingsproblemen
  • Hartproblemen
  • Kunstkleppen hart
  • Zwangerschap (of vermoeden van)

Verloop

Duur: 30 à 60 minuten

 • U neemt plaats op de onderzoekstafel.
 • Met een echo wordt de beste plaats gezocht om de galwegen te bereiken.
 • U krijgt een plaatselijke verdoving.
 • De arts prikt met een naald tot aan de galwegen.
 • Er wordt een slangetje (katheter) ingebracht om vocht af te voeren.
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020