Overzichten opvragen via mijnplanning.uzleuven.be

Deze helppagina over de website van de planningstool is bedoeld voor UZ Leuven medewerkers, meer bepaald voor CAO personeel.

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet?

Neem dan contact op met de helpdesk van de planningstool via mijnplanning@uzleuven.be

 • Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be
 • Klik rechtsbovenaan op de knop met de 2 handjes 'Overzicht aanvragen'. Je krijgt een overzicht van al je openstaande aanvragen.
 • Wil je ook de goedgekeurde, afgekeurde en ingetrokken aanvragen zien, klik dan de status 'Open' en 'In behandeling' weg via het kruisje zodat de lijst niet meer gefilterd wordt op de kolom Status.
 • Gebruik eventueel de groene navigatieknopjes onderaan.
 • Gebruik eventueel de groene kolomhoofdingen bovenaan om de lijst te filteren.
  Om aanvragen te vinden over datums in het verleden, gebruik je best de datumfilters. Standaard zie je enkel je aanvragen voor datums van 4 weken geleden en de toekomst.

Bekijk het filmpje voor meer info over de mogelijkheden van het scherm 'Overzicht aanvragen".

  Standaard zie je enkel je openstaande aanvragen voor datums van 4 weken geleden en de toekomst. Om openstaande aanvragen te vinden over datums in het verdere verleden, gebruik je de datumfilters.

  • Kies bij Start datum een datum in het verleden.
  • Alle openstaande aanvragen voor datums na die gekozen datum worden nu getoond.

  Bekijk het filmpje voor meer info over het opvragen van je prestaties

   Om de stand van je tellers te kennen, zijn er in de nieuwe planningstool verschillende mogelijkheden:

   • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'. Bij de selectie van een startdatum, krijg je rechts de stand van je tellers op die datum.
    Kies je bvb als startdatum 31dec dan zie je dadelijk de stand van je tellers op het einde van het jaar.
   • Klik op Rapportering en kies 'Werknemer Rapportering'. Genereer het rapport 'E001 - Afwezigheidsoverzicht'. Meer info hierover vind je in de volgende vraag.
   • Klik op Planning en kies 'Mijn planning'. Er wordt een nieuwe tab geopend waar je de planning van je team kan bekijken. Klik je daarbij op de knop 'Tellers' dan kan je de stand van je eigen tellers op het einde van de gekozen maand raadplegen.
   • Klik op Planning en kies 'Prestaties'. In de kolommen VS, V, F, 45, ... kan je voor de gekozen maand ook de stand van je tellers bekijken.

   Bekijk het filmpje om meer te weten te komen over je tellerdetails.

    1. Surf naar https://mijnplanning.uzleuven.be.
    2. Klik op Rapportering en kies Werknemer rapportering.
    3. Klik bij het rapport ‘E001 – Afwezigheidsoverzicht JAAR’ achteraan op de knop Genereer.
    4. Wacht ca 1 minuut en klik dan op de knop Vernieuw.
    5. Onder de rubriek Bewaarde rapporten verschijnt dan het aangemaakte rapport.
     Klik op de knop Download en kies PDF.
    6. Het rapport verschijnt onderaan in je browser. Klik om het te openen.
     Je zal merken dat dit rapport enkel de afwezigheidstellers: V, F, 45, VV, J+, …. bevat. De VS-teller (CAO medewerkers) of Saldo Gewerkte Uren per week (ASO medewerkers) wordt hierin niet mee getoond omdat dit veel complexer is. Je kan de stand van deze tellers het best bekijken via de knop Tellers in MijnPlanning.
    • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'.
    • Selecteer als startdatum 31/12/huidig kalenderjaar.
    • Rechts kan je de stand van je tellers aflezen. In de laatste kolom (kolom met het groene vinkje) zie je het saldo dat rekening houdt met zowel je goedgekeurde als openstaande aanvragen.
     • Kolom 'Saldo' (i) houdt enkel rekening met de goedgekeurde aanvragen
     • Kolom 'In aanvraag' (?) houdt enkel rekening met de openstaande aanvragen
     • Kolom 'Beschikbaar' (v) houdt rekening met de goedgekeurde en de openstaande aanvragen
    • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'.
    • Selecteer als startdatum de laatste dag van jouw academiejaar, (31/7 of 30/9).
    • Rechts kan je de stand van je tellers aflezen. In de laatste kolom (kolom met het groene vinkje) zie je het saldo dat rekening houdt met zowel je goedgekeurde als openstaande aanvragen.
     • Kolom 'Saldo' (i) houdt enkel rekening met de goedgekeurde aanvragen
     • Kolom 'In aanvraag' (?) houdt enkel rekening met de openstaande aanvragen
     • Kolom 'Beschikbaar' (v) houdt rekening met de goedgekeurde en de openstaande aanvragen

    Vanaf eind september kan je je verlofrechten voor volgend kalenderjaar zien, als volgt:

    • Klik op Planning en kies 'Aanvraag afwezigheid'.
    • Selecteer als startdatum 31/12/2023.
    • Rechts kan je de stand van je tellers aflezen. Let op, dit is enkel het reeds verdiende recht. Gezien het kalenderjaar nog loopt is dit niet je volledige recht. Het wordt maandelijks herrekend, in januari 2023 zal je je volledige recht kunnen zien omdat je het dan volledig opgebouwd hebt.

    Verloftellers voor CAO medewerkers

    De tellers V, F, V!, F!, V+, J+, V5 tonen steeds de waarde aan het einde van de geopende werkset (1 maand, 3 maanden, ...).
    Bij het begin van elk kalenderjaar worden de nieuwe verlofrechten vanuit PeopleSoft opgeladen. Vanaf eind september worden je reeds verdiende verlofrechten voor het volgende kalenderjaar al een eerste keer opgeladen. Aangezien het kalenderjaar dan nog loopt, is dit nog niet je volledige recht voor het volgende kalenderjaar. Je verlofrechten worden maandelijks herrekend en dus zie je in januari pas je volledige rechten voor dat kalenderjaar.

    Voortschrijdend saldo tellers

    De teller VS is in het planbord zichtbaar in 3 varianten:

    • VS/s: stand van het voortschrijdend saldo aan het einde van de geopende werkset en enkel rekening houdend met die werkset (dus als je 1 maand opent, dan is het de opgebouwde waarde aan het einde van enkel die maand)
    • VS/r: stand van het voortschrijdend saldo aan het einde van de referteperiode (dus als je bv. de maand april opent, dan is het de opgebouwde waarde aan het einde van de maand mei want referteperiode is hier maart-april-mei)
    • VS: Deze teller toont de waarde aan het einde van de geopende werkset, rekening houdend met alles wat reeds in het verleden is opgebouwd

    ADV tellers

    ADV opnemen kan mbv de code 45 of VV. Dit is afhankelijk van de functie van de medewerker. Meer info hierover kan je terugvinden op het intranet onder 'ADV - Arbeidsduurvrijstelling'

    Er bestaan 2 varianten van de ADV-teller

    • ADV/s: stand van ADV aan het einde van de geopende werkset en enkel rekening houdend met die werkset (dus als je 1 maand opent, dan is het de opgebouwde waarde aan het einde van enkel die maand)
     Als deze waarde negatief is, betekent dit dat die medewerker meer ADV opneemt dan dat hij/zij die maand recht heeft, maar wellicht had die medewerker al wat ADV opgespaard en is het dus net goed dat hij/zij die maand meer ADV opneemt.
    • ADV: stand van ADV aan het einde van de geopende werkset, rekening houdend met alles wat reeds in het verleden is opgebouwd.
     Deze waarde mag nooit negatief zijn want dan wordt er teveel ADV opgenomen.

    Verloftellers voor ASO en TSO medewerkers

    De tellers (V (Vakantie), F (Feestdag) en WV (wetenschappelijk verlof tonen steeds de waarde aan het einde van de geopende werkset (1 maand, 3 maanden, ...).
    3 maanden voor de start van het nieuwe academiejaar worden de nieuwe verlofrechten vanuit Peoplesoft opgeladen.

    Saldo gewerkte uren teller (enkel voor ASO en TSO medewerkers)

    Er zijn 2 varianten van deze teller zichtbaar afhankelijk of je als ASO (Arts-specialist in opleiding) al dan niet een opting-out overeenkomst hebt ondertekend.

    • Max 72u/w: Saldo Gewerkte uren met opt-out contract per week
    • Max 60u/w: Saldo Gewerkte uren zonder akkoord opt-out contract per week
    Laatste aanpassing: 2 januari 2023