Bestuurscomité

De beheersbevoegdheid van het ziekenhuis is door de universiteit gedelegeerd aan een apart orgaan, het bestuurscomité. Het comité is bevoegd voor alle aangelegenheden inzake de exploitatie van UZ Leuven, ook de medische en medisch-technische diensten.

Prof. dr. Mark Waer

Voorzitter

Dr. Yves Breysem

Prof. ir. Koen Debackere

Prof. dr. Jan Deprest

Prof. Hilde Laga - Phd

Prof. dr. Katrien Lagrou

Anne Leclercq

Ir. Elisabeth Monard - Phd

Prof. dr. Wim Robberecht

Prof. Luc Sels - Phd

Dr. Wim Tambeur

Prof. dr. Dirk Timmerman

Prof. dr. Gert Van Assche

Bart Vander Elst

Prof. dr. Christel Van Geet

Koen Van Gerven

Prof. dr. Severine Vermeire

Jan Verhaeghe

Secretaris-verslaggever

Marleen Deputter

Regeringscommissaris