Kinderoncologische chirurgie

Chirurgische behandeling van tumoren bij kinderen en adolescenten.

Afspraken

Oncologische heelkunde

Diagnose, ingreep en opvolging

Het oncologische traject voor kinderen en adolescenten is anders dan bij volwassen.

Diagnose en nazorg op afdeling kinderoncologie

De meeste kinderen en adolescenten worden eerst verwezen naar de afdeling kinderoncologie (KNC), waar de nodige onderzoeken uitgevoerd worden om tot een juiste diagnose te komen. Dit kunnen bijvoorbeeld een bloed- en urine-onderzoek, een biopsie, een CT-scan of MR-scan zijn.

Als de resultaten van alle noodzakelijke onderzoeken beschikbaar zijn, vindt een bespreking plaats met alle betrokken specialisten (kinderoncoloog, kinderchirurg, kinderradiotherapeut, etc.) in een multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Daar wordt het behandelplan opgesteld, dat afhankelijk van het specifieke tumortype meestal bestaat uit het chirurgisch verwijderen van de tumor, al dan niet in combinatie met chemotherapie en/of radiotherapie voor en/of na de chirurgie.

Operatie bij oncologische heelkunde

Op het moment van de behandeling waarop chirurgie moet plaatsvinden, wordt de patiënt verwezen naar de raadpleging oncologische heelkunde om samen de inhoud van de ingreep te bespreken en alle te verwachten voor- en nadelen. Bovendien vindt er dan ook een preoperatieve consultatie plaats bij de anesthesist om de narcose te bespreken.

Een 4-tal weken na de ingreep wordt de patiënt opnieuw gezien op de raadpleging oncologische heelkunde om te evalueren hoe het gaat na de operatie.

Daarna wordt de patiënt terugverwezen naar de kinderoncologie voor het verderzetten van het behandeltraject en/of de oncologische opvolging.

Toepassing

U vindt hier een overzicht van de meest voorkomende ingrepen bij kinderen en adolescenten door de dienst oncologische heelkunde.

  • Wekedelentumoren
  • Bijniertumoren
  • Huidtumoren
  • Neuroblastomen
  • Biopsies voor diagnostiek
  • Plaatsen van langdurige veneuze toegangswegen
  • Plaatsen van percutane endoscopische gastrostomie (PEG)

Onze specialisten

Laatste aanpassing: 24 juli 2023