Geneesmiddelen tijdens uw oncologische behandeling met tabletten of capsules

Sommige geneesmiddelen of voedingsmiddelen beïnvloeden de werking van de therapie.
Dagelijkse leven tijdens orale kankertherapie - Geneesmiddelen

Wisselwerking vermijden

Sommige oncologische behandelingen met tabletten of capsules hebben een invloed op de wondheling of veroorza­ken een verhoogd bloedingsrisico. Daarom kan het gebeuren dat heelkundige ingrepen niet meteen uitge­voerd mogen worden.

In sommige gevallen kan het nodig zijn de behandeling met tabletten of capsules tijdelijk te stoppen.

Als je een heelkundige ingreep, bijvoorbeeld een tandextractie, nodig hebt, bespreek dat dan tijdig met je behandelende arts.

Vragen rond medicatie schrijf ik thuis altijd direct op en dan leg ik het zo voor in het ziekenhuis. Om het niet te vergeten.
Laatste aanpassing: 10 december 2021