Hoe nierstenen voorkomen

De kans dat verwijderde nierstenen toch weer terugkomen is groot. Toch kunnen enkele levensgewoonten die kans helpen verminderen. Met als meest doeltreffende: veel (water) drinken.

Gouden tip: voldoende drinken!

  • Neem dagelijks 2 liter vocht op, en nog meer op warme dagen en wanneer u veel zweet.
  • Wacht niet tot u dorst hebt. Spreid uw vochtinname goed over de dag én ideaal, ook over de nacht.
  • Drink ook ‘s avonds behoorlijk wat, zodat u ’s nachts moet gaan plassen en weer een glaasje kunt drinken.
  • Geef de voorkeur aan water.
  • Matig het gebruik van koffie, (zwarte en groene) thee, en frisdranken, omdat ze niersteenvorming mogelijk in de hand werken.

Voedingstips

Uit welke stoffen nierstenen zijn samengesteld en hoe we die stoffen uit de voeding halen is gekend. Voedingsaanpassingen op maat lijken dus een voor de hand liggende preventiemaatregel. Maar er is meer. Het samenspel tussen de stoffen speelt ook een rol, net als individuele verschillen in de stofwisseling en erfelijke kenmerken. Ga dus niet op eigen houtje voedingsmiddelen uit uw dieet schrappen.

Deze tips zijn alvast bewezen doeltreffend bij calciumstenen (zo’n 80% van alle nierstenen):

  • Blijf een normale calciumrijke voeding (met melk, kaas en andere zuivelproducten) aanhouden. Hoe contradictorisch het ook mag klinken: een calciumarm dieet verhoogt net de kans op calciumstenen. Bovendien is calcium onontbeerlijk voor tal van lichaamsfuncties.
  • Matig uw inname van dierlijke eiwitten (vlees) en zout, omdat die de uitscheiding van calcium in de urine verhogen.

Promotoren en remmers

Nierstenen ontstaan wanneer bepaalde stoffen in de urine niet langer in oplossing blijven maar uitkristalliseren en samenklonteren. Dat kan te wijten zijn aan een verstoord evenwicht tussen de natuurlijke “promotoren” en remmers” van nierstenen in de urine. Dus bij een teveel aan promotoren (bv. calcium, oxalaat, uraat) of een tekort aan remmers (bv. citraat, magnesium, pyrofosfaat) in de urine. Bepaalde metabole ziekten en infecties kunnen aan de basis liggen.

Maar óók bij een mooi evenwicht tussen promotoren en remmers kunnen er kristallen ontstaan. Zoals wanneer u te weinig drinkt en de urine lang blijft stilstaan. En dat hebt u vooral zélf in de hand.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020