Maak een afspraak

 • 016 34 48 00

Soorten

Infectieziekten

Ontsteking van het centraal zenuwstelsel als reactie tegen specifieke indringers zoals virussen of bacteriën.

 • Meningitis of hersenvliesontsteking
  Meest voorkomende infectieziekte waarbij de hersenvliezen worden aangetast.
 • Encefalitis
  Ernstigere infectieziekte waarbij ook het hersenweefsel zelf wordt aangetast.
 • Myelitis
  Infectieziekte waarbij ruggenmergweefsel wordt aangetast.

Ontstekingsziekten

Ontsteking van het centraal zenwustelsel berust op een soort algemene verdedigingsreactie van ons lichaam. De oorzaak is meestal ongekend.

 • Multiple sclerose (MS)
  Ontstekingsziekte van de hersenen en het ruggenmerg en de meest voorkomende neuroinflammatoire aandoening bij jonge mensen.

Systeemziekten

Aantasting van verschillende organen, waaronder hersenen en ruggenmerg. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Behçet, sarcoïdose, lupus erythematodes.

Behandeling

De aanpak van deze aandoeningen is specialistisch, aangezien zowel diagnose als behandeling ervan vaak niet vanzelfsprekend zijn.

Bovendien zijn vele van deze aandoeningen chronisch omdat er geen genezende behandeling voor bestaat.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem contact op met de verpleegkundige

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Met een naald wordt een kleine hoeveelheid van het hersen- en ruggenmergvocht afgenomen voor verder onderzoek.
 • Zintuigen prikkelen en de reacties van het zenuwstelsels in de vorm van elektrische signalen meten via elektroden.

 • Bloedonderzoek

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00

Specialisten