Nefrostomie katheter

Tijdelijke behandeling met een buisje van de rug tot in de nier bij verstopping van de urineleider. Door de katheter kan de urine toch passeren en de nier opnieuw goed werken.

Afspraken

Functiemetingen 4

Tijdelijke behandeling

Het plaatsen van een nefrostomie katheter is een tijdelijke behandeling, om daarna in een volgende fase het oorzakelijk probleem te verhelpen. Onder echografische begeleiding wordt een buisje door de huid in de nier geplaatst.

 • Een nefrostomie katheter wordt geplaatst wanneer de afvoer van urine van de nier naar de blaas wordt verhinderd (obstructie).
 • Een van de meest voorkomende oorzaken van obstructie is een steen die in de urineleider geklemd zit. Wanneer de urine niet kan passeren, ontstaat er stuwing ter hoogte van de nier, waardoor deze niet goed meer functioneert.

Een alternatieve behandeling kan door het plaatsen van een stent via de plasbuis, waarbij één uiteinde in de nier en het andere einde in de blaas ligt. Deze methode is echter niet altijd geschikt.

Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn, tenzij deze ingreep onder volledige narcose gebeurt.
 • Laat vooraf weten als u bloedverdunners neemt. Ze worden bij voorkeur gestopt om het risico op nabloeding te beperken.

Verloop

 • U ligt op uw buik.
 • Na desinfectie van de rughuid worden de huid en diepere lagen verdoofd met een injectie.
 • Met behulp van een echografie apparaat wordt de nier in beeld gebracht.
 • Met een dunne naald wordt de nier aangeprikt tot in het urineverzamelsysteem.
 • Deze naald wordt dan vervangen door een flexiebele katheter. Vaak wordt de katheter vastgehecht aan de huid. Door de katheter kan de urine naar buiten en aflopen in een opvangzak.
 • De katheter wordt afgedekt met een steriel gaas en gefixeerd met pleisters.
 • Aan de katheter wordt een urineopvangzakje verbonden dat eventueel op het onderbeen gefixeerd kan worden met behulp van riempjes.

Verzorging

 • De insteekopening van de katheter moet geregeld (meestal dagelijks) steriel verzorgd en afgedekt worden.
  • Een nefrostomie katheter wordt in principe niet gespoeld als er urineproductie is.
 • Als de katheter permanent in het lichaam blijft, moet deze regelmatig (meestal om de 6 weken) vervangen worden. Door het reeds aanwezige kanaal kan de katheter eenvoudig verwisseld worden.
 • Denkt u dat de kather verstopt is? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Complicaties

 • Lekkage (door afknikking)
 • Bloeding
 • Perforatie van een darmlis
 • Uitvallen van de katheter
Laatste aanpassing: 14 mei 2024