Multifocale motorneuropathie (MMN)

Immuun-gemedieerde ziekte van de motorische zenuw, waarbij vooral het myeline omhulsel van zenuwvezels getroffen wordt. Het geeft aanleiding tot krachtsverlies in de ledematen en kan een fluctuerend of chronisch progressief verloop kennen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van MMN zijn:

 • Krachtsverlies in ledematen:
  • Initieel vaak focaal
  • In typische gevallen zwakte van de vinger-extensoren
 • Kleine spiersamentrekkingen (fasciculaties)
 • Latere fase: spieren worden dunner en minder krachtig (spieratrofie)
 • Verminderde of geen reflexen (hypo- of areflexie)

Zeldzaam kan er aantasting van ademhalingsspieren of craniale zenuwen optreden.

Risicofactoren

 • MMN ontstaat waarschijnlijk door een verstoring van het immuunstelsel. De precieze oorzaak is niet gekend.
 • De ziekte is zeldzaam en begint meestal tussen 30 en 50 jaar.
 • Mannen worden vaker getroffen dan vrouwen.

Behandelbaar

Het is belangrijk deze aandoening als oorzaak van neuropathie te herkennen aangezien er verschillende behandelingen bestaan die het ziekteverloop gunstig kunnen beïnvloeden.

Vaak worden er auto-antistoffen tegen GM1 gevonden, een component van het zenuwomhulsel.

Verschillende behandelingen die het immuunsysteem moduleren of onderdrukken kunnen een gunstig effect hebben.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Intraveneuze immuunglobulines (IVIG)
 • Plasmaferese
 • Cyclofosfamide
 • Immunosuppressiva
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Bloedafname om antigangliosoden antistoffen en andere oorzaken van neuropathie op te sporen
 • Lumbale functie
Laatste aanpassing: 10 maart 2021