Impella

Het Impella-systeem is een kleine pomp bevestigd aan een katheter die via de slagader ter hoogte van de lies of de oksel wordt ingebracht en opgeschoven langs de aorta tot in de linker hartkamer. Het systeem ondersteunt de pompfunctie van het hart door bloed vanuit de linker hartkamer naar de aorta te pompen. Plaatsing van een Impella biedt het beschadigde hartweefsel de kans om te herstellen.

Toepassing

Doordat het Impella-systeem relatief snel en eenvoudig kan worden geplaatst, is het geschikt voor gebruik in acute setting.

Daarnaast wordt het ook gebruikt tijdens complexe, endovasculaire ingrepen op het hart (vb. stents plaatsen) als bescherming tegen hemodynamische instabiliteit.

 

Laatste aanpassing: 25 januari 2024